20 km van Brussel: SPA moedigt de lopers aan om goed gehydrateerd te blijven en streeft naar ‘zero zwerfafval’

vrijdag 17 mei 2019 —

Op zondag 19 mei zal de 40ste editie van de 20 km van Brussel zo'n 40.000 deelnemers samenbrengen. Zoals elk jaar, moeten de deelnemers erop letten dat ze regelmatig drinken tijdens de loopwedstrijd. Studies wijzen immers uit dat een goede hydratatie tijdens het sporten essentieel is om optimaal te blijven presteren en om gezondheidsproblemen te voorkomen. Als trouwe partner van de 20 km zal SPA ook nu weer overal langs het traject flessen SPA REINE uitdelen aan alle deelnemers. De bescherming van het milieu maakt integraal deel uit van de strategie van Spadel en aanstaande zondag wordt dat vertaald in concrete maatregelen: dankzij een nauwe samenwerking tussen SPA, de organisatoren van de 20 km, Net Brussel, Leefmilieu Brussel en Fost Plus zullen de inspanningen voor het inzamelen van waterflessen van de lopers dit jaar worden verdubbeld.

Voldoende water drinken is essentieel voor een goede gezondheid. Dat is zo in het dagelijks leven, maar nog meer wanneer je deelneemt aan een loopwedstrijd zoals de 20 km van Brussel.

Tijdens het sporten is een goede hydratatie onontbeerlijk om optimaal te blijven presteren.

Sportvoedingsdeskundige Denis Riché, één van de oprichters van het tijdschrift ‘Sport et Vie’, stelt dat als je 1% van je lichaamsgewicht verliest in vocht, je sportprestaties met 10% afnemen.

Bij 2% verlies aan water in het lichaamsgewicht, wanneer je echt de drang begint te voelen om te drinken, kunnen je prestaties zelfs met 20% verminderen.

SPA is al meer dan 35 jaar een trouwe partner van de 20 km van Brussel. Ook voor deze editie wordt volop ingezet op een optimale hydratatie van de 40.000 lopers op zondag 19 mei door hen flessen SPA REINE aan te reiken op vijf bevoorradingsplaatsen langs het parcours en aan de finish.

“Zwerfafval vormt een maatschappelijke uitdaging die iedereen aanbelangt”, zegt Marc du Bois, gedelegeerd bestuurder van de Groep Spadel. “Dat is de boodschap die SPA tijdens deze editie van de 20 km van Brussel wil uitdragen door haar bijdrage tot afvalpreventie te verhogen en door alle aanwezigen op het evenement te vragen hun waterflessen in de daarvoor aangebrachte vuilnisbakken te werpen, om zoveel mogelijk te recycleren. Bij Spadel streven we meer dan ooit naar ‘zero zwerfafval’. We zullen onze sensibiliseringscampagnes dan ook het hele jaar door voortzetten. Het behoud van de natuur voor toekomstige generaties ligt ons immers na aan het hart.”

SPA zal zich tijdens deze 40ste editie extra inspannen om het belang van recyclage onder de aandacht te brengen, in samenwerking met Net Brussel, Leefmilieu Brussel en Fost Plus. Aan elke deelnemer wordt gevraagd om zijn steentje bij te dragen voor het milieu door gebruikte waterflessen in de grote blauwe vuilnisbakken te werpen. Dit jaar worden er maar liefst 100 blauwe vuilnisbakken (PMD) ter beschikking gesteld van de deelnemers, ruim twee keer zoveel als vorig jaar. Deze blauwe bakken zijn zeer makkelijk herkenbaar en worden bij elk bevoorradingspunt geplaatst.

Natuurlijk gebeurt het wel eens dat een deelnemer zijn fles naast de vuilnisbak gooit, vooral wanneer hij erg geconcentreerd aan het lopen is. Dit jaar zijn er bijna 400 scouts ter plaatse om flessen die op de grond vallen onmiddellijk op te rapen en het recyclageproces aldus te optimaliseren. Ook op dat vlak vergroot SPA zijn inspanningen aanzienlijk: in vergelijking met vorig jaar worden er immers bijna twee keer meer scouts ingezet.

De flessen van SPA zijn 100% recycleerbaar. Alle flessen die in de daarvoor bestemde containers worden weggegooid, worden dus volledig gerecycleerd, terwijl de schroefdopjes apart worden ingezameld en aan verenigingen worden geschonken. Voor elke fles die onderweg of bij aankomst wordt opgehaald, engageert SPA zich bovendien om een donatie te doen aan GoodPlanet om ‘Tiny Forest’ te ondersteunen, een project dat bomen aanplant in stedelijke gebieden.

www.spadel.com