3e editie van Tournée Minérale is gestart

vrijdag 1 februari 2019 —

Vandaag start een nieuwe editie van de Tournée Minérale, waarbij zoveel mogelijk mensen een maand lang geen alcohol drinken.

In 2017 was de Tournée Minérale een schot in de roos. Het leek wel of iedereen resoluut koos om een maand vrijwillig te vasten. Voor de drankenhandelaars was de actie alvast negatief op het vlak van hun omzetcijfer. Het gemiddelde omzetverlies op alcoholische dranken liep op tot 15%. Daartegenover steeg de verkoop van waters, frisdranken en fruitsappen met 3,3%. Het zal dan ook niet verbazen dat de meeste drankenhandelaars niet staan te springen voor deze nieuwe editie van de Tournée Minérale. Door al het mediageweld voelen drankenhandelaars zich geviseerd. Dat wil niet zeggen dat de sector gekant is tegen initiatieven die de gezondheid van de burgers wil verbeteren. Integendeel. De sector zelf pleit voor een verantwoord alcoholgebruik, waar iedereen het hele jaar door verstandig omspringt met alcohol.

Wat wringt bij de drankenhandelaars is dat de Tournée Minérale alle aandacht richt op één element inzake gezondheid, met name alcohol. Tal van andere elementen hebben evengoed een impact op de gezondheid. FEBED zal deze boodschap ook blijven herhalen bij de overheid en diverse stakeholders. Ook de drankenhandelaars investeren in hun onderneming en worden opnieuw geconfronteerd met een actie die hoogstwaarschijnlijk een negatieve impact zal hebben op hun omzetcijfer. Tenzij het alcoholvrije gamma er toe zal leiden dat het verlies aan omzet aan de andere kant kan worden gecompenseerd, weegt dit soort acties op de mogelijkheden om te investeren in de eigen activiteiten, de horeca of de werknemers.

Toch heeft de sector ook de opdracht om in te spelen op de wijzigende consumentenvoorkeuren. Daarom had verleden jaar FEBED ook zelf een brochure verspreid onder de drankenhandelaars met een overzicht van alcoholvrije alternatieven. Diverse producenten spelen volop in op het alcoholvrije gamma. Alcoholvrije bieren zijn in opmars en cocktails veranderen spontaan in mocktails. Als de Tournée Minérale een verdienste heeft, dan is het wel dat mensen die liever geen of minder alcohol drinken – om wat voor reden dan ook – nu een uitgebreid assortiment ter beschikking hebben. Maar dat garandeert natuurlijk nog niet dat het omzetcijfer op peil blijft. Het duurt sowieso een tijdje vooraleer wijzigende consumentenvoorkeuren correct zijn vertaald naar een nieuw gamma, commerciële voorwaarden, stocks…

Niettemin bleek uit de cijfers van FEBED dat veertig procent van de drankenhandelaars een negatieve impact hebben ondervonden van Tournée Minérale 2018 (in 2017 was dat nog meer dan de helft). Een kwart van de drankenhandelaars merkt voor februari zelfs een stijging van de verkoop in het alcoholische segment ten opzichte van de situatie vorig jaar. Toch valt er algemeen een negatieve impact van 2% te noteren op het omzetcijfer van alcoholische dranken. 55 procent stelt dat de klanten, zowel horeca als particulieren, meer interesse tonen in de alcoholvrije alternatieven.

Wenst u de brochure 2018 te downloaden? Dat kan hier!