9e Dag van de Drankenhandelaar in het teken van minder plastic en keuze voor herbruikbare verpakkingen

vrijdag 23 november 2018 —

Morgen organiseert FEBED voor de negende keer de Dag van de Drankenhandelaar. De professionele drankenhandelaars zetten daarbij hun deuren op voor de consument die op deze dag extra in de watten wordt gelegd. Deze editie staat volledig in het teken van herbruikbare drankverpakkingen. Als we als maatschappij onze plastic verslaving willen verminderen, dan is de keuze voor herbruikbare drankverpakkingen een logische stap. FEBED vraag daartoe een duidelijke sensibiliseringscampagne van de overheid en een vereenvoudiging van de wirwar aan statiegeldtarieven.

In 2018 verklaarde de Europese Commissie de oorlog aan plastic om de milieu impact van allerhande plastics terug te dringen. Een van de maatregelen binnen de regelgeving slaat op de plastic drankverpakkingen die tegen 2025 voor 90% moeten worden gerecycleerd. Ook in België werd een hevige discussie gevoerd over het al dan niet invoeren van statiegeld op PET en blik. Uiteindelijk besliste de overheid om voorlopig af te zien van de invoering van statiegeld op PET en blik. FEBED wijst er op dat statiegeld weinig impact zou hebben op die consumenten die hun afval in de omgeving dumpen. Het gedrag van deze mensen is daarom uiteraard niet minder te betreuren. In België werken we bovendien met de ‘blauwe zak’ wat algemeen als een goed systeem wordt beschouwd en waarmee België tot de wereldtop op het vlak van recyclage behoort.

Om de consument aan te sporen meer herbruikbare drankverpakkingen aan te kopen vraag FEBED dat de overheid diezelfde consument veel sterker sensibiliseert over het gebruik van deze drankverpakkingen. FEBED startte daarom in de maand november een affichecampagne in samenwerking met de deelnemende drankenhandelaars en sponsors Evian, San Pellegrino en Lipton Ice Tea om de consument zijn bewustzijn hierover aan te scherpen. 

Het bestaande systeem van statiegeld op glazen flessen komt trouwens perfect tegemoet aan de noodzaak om bewust te kiezen voor herbruikbare verpakkingen. Consumenten die dranken aankopen in glazen verpakkingen met statiegeld brengen die terug naar het verkooppunt na consumptie. Het verkooppunt zal op zijn beurt de glazen verpakking opnieuw tot bij de producent brengen die het daarna opnieuw kan hergebruiken. “Een prachtig voorbeeld van de circulaire economie in de praktijk”, zegt Gilles Vandorpe, directeur van FEBED.

Wanneer het de overheid echt menens is om hergebruik te lanceren dan kan zij beter inzetten op bestaande systemen die al decennialang hun deugdelijkheid hebben bewezen. FEBED vraagt daarbij eveneens aandacht om de wirwar aan tarieven op statiegeld een halt toe te roepen. De studie van het Vlaams Innovatieplatform voor de Logistiek (VIL) is daartoe alvast een bijzonder goede aanzet.

Download: