AB InBev publiceert resultaten voor het eerste kwartaal van 2017

vrijdag 9 juni 2017 —

In het eerste kwartaal van 2017 stegen de interne opbrengsten met 3,7%, terwijl de volumes licht afnamen.

De wereldwijde opbrengstengroei was het resultaat van hogere volumes in Latijns-Amerika Noord, Latijns-Amerika Zuid en Azië, en werd verder ondersteund door initiatieven op het vlak van opbrengstenbeheer en premiumisatie over onze markten heen.

De EBITDA steeg organisch met 5,8%, terwijl de EBITDA-marge toenam met 76 basispunten, vooral door opbrengstengroei en de realisatie van synergieën, tegenover een verwacht zwak resultaat in Brazilië, waar de EBITDA daalde met 23,3%.

Brazilië uitgezonderd, leverde AB InBev sterke resultaten met een stijging van de opbrengsten met 4,2% en van de EBITDA met 12,3%. AB InBev blijft optimistisch over Brazilië op de lange termijn, en in het bijzonder met betrekking tot 2017 zullen ze binnenkort meer gunstige vergelijkbare cijfers voor opbrengsten per hl kunnen toepassen.

De groep zal de groei van zijn wereldwijde merken verder ondersteunen door optimaal gebruik te maken van hun respectievelijke commerciële platformen met consistente communicatie en uitvoering over de hele wereld, en dit uit te breiden naar nieuwe markten zoals Australië, Peru, Colombia en Zuid-Afrika.