Algemene Vergadering Cegrobb in Zwitserland

vrijdag 2 juni 2017 —

Op 18 en 19 mei organiseerde de Europese koepel van drankenhandelaars - CEGROBB (Communauté Européenne des associations du commerce de Gros en Bières et autres Boissons) - haar jaarvergadering in het Zwitserse Luzern. Uit de verschillende commentaren van de nationale federaties bleek alvast dat de consumptie en zeker de bierconsumptie er in het algemeen op achteruit gaat ten voordele van de off-trade markt. Spanje blijkt de uitzondering op de regel te zijn omwille van de sterke toename van toeristen die het land als hun vakantiebestemming kiezen.

Het dossier van de herbruikbare verpakkingen stond prominent op de agenda. Het thema wordt dan ook steeds belangrijker in Europa. Glazen verpakkingen zijn veel milieuvriendelijker in vergelijking met plastic verpakkingen en passen dus veel beter in het concept van de circulaire economie. Dit is met andere woorden een element dat in het voordeel speelt van de traditionele drankenhandel en waarop deze dus kan inspelen. Als federaties van drankenhandelaars is het onze taak om de consumenten en de verschillende overheden hier op te blijven wijzen. Ook FEBED zal hier de nodige aandacht aan schenken de komende maanden.

Inzake de code 95 (verplichte opleiding voor vrachtwagenchauffeurs) bekijkt CEGROBB of er een versoepeling kan komen voor de gehele sector. Uiteindelijk is transport niet de hoofdactiviteit van de drankenhandel en de vraag kan dan ook gesteld worden waarom drankenhandelaars aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen als de transportsector.

Andere dossiers die uitgebreid werden behandeld zijn: de truck claim, waterfilters, datagathering en digitalisering. Voor elk van deze dossiers zal FEBED u verder informeren van zodra er meer nieuws beschikbaar is.