Belgisch gezin spendeert gemiddeld 2.187 € aan restaurants en horecabezoeken.

vrijdag 29 september 2017 —

Op basis van de nieuwe resultaten van de huishoudbudgetenquête van de FOD Economie blijkt dat een gemiddeld Belgisch gezin in totaal 34.167 uitgeeft op jaarbasis aan huishoudelijke uitgaven. 6,4%  of 2.187 euro wordt op jaarbasis gespendeerd aan restaurant- en horecabezoek.

De Belg spendeert daarnaast aan voeding en niet-alcoholische dranken 4.402 euro. 683 euro wordt aan aan alcohol en tabak besteed.

Er zijn ook regionale verschillen. Op het vlak van restaurant- en horecabezoek wordt in Wallonië met 1.708 euro iets minder uitgegeven in vergelijking met de andere regio’s. In Brussel spendeert men er 2.289 euro aan en in Vlaanderen 2.426 euro. Het volledige persbericht met alle cijfers vind je hier.