Bezoek Europese Commissie – D.G. Competition

vrijdag 27 september 2019 —

In het kader van het evaluatie proces dat de Europese Commissie opgestart heeft m.b.t. de Verticale Akkoorden (waaronder ook de drank-afname akkoorden vallen) hebben we op 19 september de kans gehad om de medewerkers van de Europese Commissie die verantwoordelijk zijn voor de evaluatie, te ontmoeten. De huidige Europese regelgeving  i.v.m. de Verticale Akkoorden  loopt ten einde op 31 mei 2022.  Deze wetgeving is niet enkel van toepassing op de drankafname-akkoorden, maar geldt eveneens voor heel wat andere sectoren.  De Europese Commissie moet de beslissing nemen als ze de huidige regelgeving verlengt of als die aangepast wordt.

Verschillende aspecten van onze sector hebben we met de medewerkers van de EC-DG Competition kunnen bespreken, zoals het economisch belang van onze sector, het aantal de mensen die we tewerk stellen, de banksector die weigerachtig staat om leningen toe te staan aan ondernemers die een Horeca zaak willen opstarten, de huurprijzen die lager zijn dan de gangbare huurprijzen voor commerciële panden, de evolutie van het aantal brouwerijen in België en de uitbreiding van het assortiment dat jullie verkopen. 

Met cijfers en concrete voorbeelden hebben we de positieve impact van deze regelgeving op de drankenmarkt kunnen aantonen.  Het was een zeer constructief gesprek en de medewerkers van de DG Competition hadden duidelijk oor voor onze argumenten. Ze hebben ons verzekerd dat we zullen uitgenodigd worden voor de workshop die ze eind dit jaar organiseren in het kader van de evaluatie van deze Europese regelgeving. 

We blijven dit dossier op de voet volgen. In oktober staat er een afspraak bij de Belgische FOD Economie op de agenda.