Brasserie Renaux-Lefebvre: het feest als handelsfonds

vrijdag 15 december 2017 —

Voor deze uitgave van onze rubriek zijn we door Brasserie Renaux-Lefebvre uitgenodigd. Dit naar aanleiding van hun jaarlijkse Wijnbeurs, één van de festiviteiten die traditiegetrouw door de Brasserie wordt georganiseerd. Gelegen op enkele kilometers van Charleroi ontbreekt het de site van de Brasserie niet aan karakter. Het gebouw, een vierkants-hoeve met een authentieke binnenkoer, getuigt van de rijke geschiedenis van de site. Bernadette en Guy verlieten even het feest om ons meer over de Brasserie te vertellen. 

Wat kunt u ons vertellen over de geschiedenis en de evolutie van de familiezaak?

Bernadette : «Ik ben ondertussen de vijfde generatie die in de sector actief is. Alles begint in 1857 toen mijn voorvaderen de eerste familiebrouwerij in Grand-Rieu bij Beaumont opstartten. De brouwerij had haar eigen bier, de Trappistine. In 1939 nam mijn grootvader de huidige brouwerij over, die eigendom van de familie Hannecart was. Deze brouwerij was toen bijzonder omdat ze compleet autonoom kon werken. De overblijfselen van de oude brouwerij zijn vandaag nog zichtbaar, zoals bijvoorbeeld de oude mouterij aan de linkerkant van de ingang. Op de grond kan je zelfs nog sporen vinden van de oude gistingstank. In 1995 namen Guy en ik het familiebedrijf over. Tien jaar later kochten we het recept van ons huidige bier over, de Troubouly. De naam is afkomstig van een oud gehucht in Souvret, dat reeds op de kaart van 1830 te vinden was, met een bron in het midden van een weide.»

Door de jaren heen hebt u een eigen ietwat atypische identiteit ontwikkeld. Kunt u ons meer vertellen over de keuzes die gemaakt zijn?

« We hebben er bewust voor gekozen om ons uitsluitend op festiviteiten te focussen. Een beetje tegen de stroom in, moet ik toegeven. De aandacht gaat tegenwoordig meer naar de drinkcenters. Wij hebben zelfs geen winkel. Door ons op festiviteiten te focussen kiezen we voor gezelligheid en betrokkenheid bij het gemeenschapsleven. Waarom deze keuze? Eerst en vooral omdat we in een zeer levendige streek gevestigd zijn. Elk weekend is hier iets te doen, bijvoorbeeld een receptie van de gemeente of van één of andere vereniging. Gezien de lokale verankering van ons bedrijf is onze ambitie om de ontwikkeling van projecten in onze regio te ondersteunen. Terwijl de festiviteitensector het in onze regio goed doet, kan men niet hetzelfde zeggen over de horeca. Het risico gebonden aan een investering in de horeca is ook een reden geweest voor onze keuze. Die bewuste keuze voor festiviteiten heeft voor onze activiteit een zekere boost betekend. Vandaag hebben we de capaciteit om grootschalige evenementen aan te kunnen.»

« De reden waarom wij in zekere zin een referentie in onze regio zijn geworden, is dat we een aangepaste service aanbieden, met onder andere een grote capaciteit op vlak van materiaal. Ook nemen we bijvoorbeeld de onverkochte goederen terug, wat uiteraard door de organisatoren zeer op prijs wordt gesteld. Tenslotte dringen we ons eigen bier niet op. Onlangs is Guy ook gestart met het aanbieden van gepersonaliseerde flessenetiketten voor verenigingen, bedrijven, familiefeesten enz. We zien alvast dat de klanten dat appreciëren.»

In het kader van de brouwerij organiseert u ook uw eigen evenementen, zoals vandaag de Wijnbeurs…

« Inderdaad. Onze feestzaal achteraan de brouwerij biedt het kader aan drie evenementen, die door de jaren heen traditie zijn geworden.»

« De Wijnbeurs vindt plaats in oktober, en duurt twee dagen, vrijdag en zaterdag. Eigenlijk drie dagen, want op zondag wordt het weekend afgesloten met de « diner des culs », waar de vertrouwelingen rond de tafel zitten om in een zeer aangename sfeer de overschot van de degustaties (les culs) soldaat te maken.»

« In januari vindt het Winterbierenfeest plaats, waar de focus op seizoenbieren wordt gelegd.»

« Tenslotte worden half juli de ‘Dagen van het Bier’ georganiseerd. Dit evenement vindt plaats in een grote tent die op de nabijgelegen weide wordt opgesteld. Er is een overdekt podium waar diverse artiesten, zoals jazz bands, twee dagen lang spelen. Tijdens het evenement worden niet minder dan 16 bieren op vat aangeboden! Ook wordt de ‘Trappist Tour’ georganiseerd, waar bezoekers de kans krijgen om een zeer ruim assortiment speciaalbieren te proeven. De totale opkomst bedraagt ongeveer 3.000 personen! »

Het valt meteen op dat u uw beroep met heel veel enthousiasme uitoefent. Wat vindt u het leukst aan het beroep van drankenhandelaar?

« Eerst en vooral het menselijk contact. Het is geen toeval dat we ervoor gekozen hebben om ons op de festiviteiten te focussen. De mens staat centraal in onze activiteit. We zijn er ook enorm trots op om de dag van vandaag personeel tewerk te kunnen stellen. Dit ligt ons bijzonder nauw aan het hart en we onderhouden een bijzondere relatie met ons personeel. Tegenwoordig hebben we een team van 4 arbeiders. »

U zal ook wel geconfronteerd worden met uitdagingen…

« We moeten toegeven dat het niet altijd makkelijk is om personeel te vinden dat bereid is om ons overal en vooral naar al de festiviteiten te volgen. Het werk kan soms zwaar zijn, bijvoorbeeld in de zomerperiode. Niet iedereen is bereid om dit te doen. Ik moet er wel bij zeggen dat Guy en ik op zondag het werk voor onze rekening nemen. Ons personeel werkt volgens een klassiek weekschema.»

« Een andere uitdaging gaat erom om de juiste projecten uit te kiezen. We zijn soms zeer voorzichtig ten opzichte van een bepaald type klanten.»

« Tien jaar geleden hadden we ons op de microbrouwerij moeten storten, maar daar is het nu een beetje te laat voor.»

Wat betekent FEBED voor u en wat zijn uw verwachtingen voor de toekomst?

« Met de federatie hebben we de indruk dat ons beroep een zeker gewicht heeft. We zijn er trouwens trots op om deel uit te maken van één van de oudste federaties van dit land. Dit aspect wordt volgens ons niet genoeg uitgespeeld door onze sector. Soms hebben we de indruk dat steeds minder mensen de passie voor ons beroep hebben.»

« Wat de toekomst betreft, hopen we dat onze federatie voor onze rechten zal opkomen. We voelen ons soms verpletterd door de grootdistributie, mét de toestemming van de brouwerijen. Wat ons betreft, hebben we bijvoorbeeld geen toegang tot alle voorwaarden, omdat we geen drinkcenter hebben.»

« Wat specifieke dossiers betreft, vinden we de zaak rond leeggoedtarieven bijzonder belangrijk en hopen we dat er snel vooruitgang zal geboekt worden. Ook de wetgeving rond het gebruik van tachograaf baart ons zorgen. Deze regelgeving zou voor ons beroep niet van toepassing mogen zijn, gezien de korte afstanden die we afleggen.»

Is er een laatste tip die u met uw collega’s wenst te delen?

«Ik vind dat we mekaar veel vaker zouden moeten contacteren. We zouden geen concurrenten van elkaar moeten zijn. Sommige kwaadwillende klanten profiteren van deze concurrentie, terwijl we in het belang van ons beroep zouden moeten handelen. Dit is wat we op ons niveau proberen te bereiken. Het valt bijvoorbeeld regelmatig voor dat een potentiele klant met ons contact opneemt die niet van onze regio is. Systematisch verwijzen we hem door naar een andere collega. Enkel op die manier zullen we ervoor zorgen dat ons beroep blijft voortbestaan…»

www.brasserierenaux.be