Brasserie Verachtert in Saint-Georges-sur-Meuse, interview met Benoit Verachtert

dinsdag 17 oktober 2017 —

Wie op de E42 richting Luik rijdt, kan ter hoogte van afrit Saint-Georges moeilijk naast het imposante depot van Brasserie Verachtert kijken. Daar lieten Benoit Verachtert en zijn echtgenote Béatrice ons de familiezaak ontdekken. Bij het betreden van het drinkcenter wordt de aandacht meteen getrokken door een glazen ruimte in de winkel. Bij nader inzicht blijkt dit een regelrechte geklimatiseerde wijnkelder te zijn die binnen de winkel zelf is ingebouwd.

Wat kunt u ons vertellen over de geschiedenis van de familiezaak?

Benoit: “Mijn grootvader Bernus Verachtert verliet tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn geboortestad Geel om in Wallonië te komen werken. Eerst was hij werkzaam op een boerderij, dan bij een brouwer. Toen op een dag zijn baas hem een loonsverhoging weigerde, besliste mijn grootvader om zijn eigen zaak te beginnen. Hij kocht een paard en begon zelf bier huis aan huis te leveren. Zo werd rond 1955 de familiezaak opgericht. Heel zijn carrière lang focuste mijn grootvader zijn activiteiten op leveringen aan particulieren. Toen mijn vader in 1989 de zaak overnam, werden de activiteiten uitgebreid naar de horeca en festiviteiten. Een jaar nadat hij het bedrijf overnam, bouwde mijn vader het huidige depot, waarin een eerste winkel werd ingericht. In 1994 begon ik met mijn vader te werken en begin jaren 2000 nam ik de zaak van hem over. In 2004 namen we de zaak van de familie Giroul (Haacht-handelaar) over en maakten we definitief een eind aan de huis aan huis leveringen. Kort daarop lieten we grote werkzaamheden uitvoeren om ons depot uit te breiden, onder andere door de grote binnenplaats achteraan aan te leggen, en om de scheiding tussen het depot en het drinkcenter waar te maken.”

Op drie generaties tijd kende het familiebedrijf serieuze koersveranderingen. Wat waren de beweegredenen achter deze keuzes?

“Voornamelijk de evolutie van de sector en de wensen van de klant. In de jaren 90 begonnen we bij het horeca-cliënteel te prospecteren en hebben we de leveringen bij particulieren geleidelijk afgebouwd omdat deze steeds minder rendabel bleken te zijn. Onze keuze was dus zeer rationeel. Al die veranderingen op zo’n korte termijn getuigen van de snelheid waarmee onze sector geëvolueerd is. Het is immers opmerkelijk dat drie opeenvolgende generaties een heel andere business hebben gekend: mijn grootvader die uitsluitend bij particulieren leverde, mijn vader die de overgang naar een gemengd cliënteel horeca-festiviteiten-particulieren heeft meegemaakt en dan mezelf met de horeca, de festiviteiten en uiteraard het drinkcenter. Dit laatste aspect van ons beroep heeft trouwens een opwaartse evolutie gekend. De horeca daarentegen heeft de laatste jaren een daling gekend, mede door de geleidelijke verdwijning van de dorpscafés. Dit wordt dan weer voor een stuk gecompenseerd door de gestegen consumptie in sportclubs en culturele centra. Het consumptiegedrag van de mensen is veranderd. Er wordt steeds meer gedronken in verenigingen en minder in cafés. Bij onze klanten tellen we ook een aantal bedrijven die een beroep op ons doen om de dranken voor het personeel te leveren.”

Zijn er nog andere keuzes gemaakt met betrekking tot de toekomst van de zaak?

“Zeer zeker. Ik denk vooral aan de grote investering die we in 2006 hebben gedaan voor de uitbreiding en de bouw van het drinkcenter. We zijn overgegaan van een oppervlakte van 300m² naar 1.500m², wat uiteraard een zware financiële investering was. We hebben er dan ook stevig over nagedacht vooraleer we de stap hebben durven zetten. De inrichting van de winkel werd door mijn echtgenote uitgevoerd. Béatrice is onderwijzeres van opleiding en heeft sinds jaar en dag een grote passie voor wijnen. Ze heeft er trouwens ook een opleiding voor gevolgd. De geklimatiseerde wijnkelder is dan ook een beetje zoals haar derde kind. Ze heeft er enorm veel tijd en energie aan besteed. De ruimte is dan ook voorbehouden voor de topwijnen. De grond is van grind, zoals echte wijnkelders en kan verduisterd worden om de wijnen niet onnodig aan licht bloot te stellen. Béatrice heeft zich ook bijgeschoold in sterke drank, omwille van de steeds grotere interesse in die producten. Zo telt onze winkel momenteel 110 soorten whisky, 50 soorten rum en 40 soorten gins. Een niet te verwaarlozen deel van onze activiteiten betreft de geschenkmanden en andere geschenken. We hebben voor de liefhebbers zelfs een vitrinekast met sigaren. Tegenwoordig stapt vrijwel niemand een drinkcenter binnen om gewoon een pak water of limonade te kopen. Daarvoor gaat de klant wel naar de supermarkt. De bedoeling is dus om in de winkel artikelen aan te bieden die de klant niet in de gewone winkels kan vinden. Eens we de klant tot hier kunnen krijgen met ons uitgebreide assortiment, dan pas ontstaat de mogelijkheid dat hij er ook zijn dagdagelijkse dranken er bij neemt.”

“Qua organisatie van de winkel hebben we  de keuze gemaakt om ons een leeggoedautomaat aan te schaffen. Dit zorgt er voor dat we veel tijd winnen. Vroeger hadden we niet altijd de controle over het leeggoed dat door klanten werd teruggebracht. Om niet te spreken over de flessen die soms zeer vuil terugkwamen en het personeel continu de handen moest gaan wassen.”

“Een andere strategische keuze is de distributie van speciaalbieren van microbrouwerijen in de food. Door deze distributie in de bestaande rondes te integreren, heeft dit geen bijkomende investering met zich meegebracht. Bovendien houden deze leveringen geen risico in op wanbetaling. Ik zie dit als een bijkomende pijl aan mijn boog. Dit segment vertegenwoordigt ongeveer 10% van onze activiteiten. De horeca, met inbegrip van de clubs en verenigingen, zijn goed voor 50%, de winkel voor 25% en de festiviteiten voor 15%.”»

Wat apprecieert u bijzonder aan het beroep van drankenhandelaar?

“Zonder twijfel de veelzijdigheid van het beroep en het contact met het cliënteel. Dat contact stel ik bijzonder op prijs. Zo helpen we bijvoorbeeld ook vaak organisatoren van festiviteiten om hun evenement tot een succes te laten uitgroeien, alleen al door de keuze van niet alledaagse dranken.”

Ongetwijfeld zullen er ook uitdagingen zijn waarmee u wordt geconfronteerd…

“Tegenwoordig zijn die uitdagingen meer van financiële dan van commerciële aard. Met de verdwijning van de dorpscafés, die toch voor een bepaald volume goed waren, moeten we manieren vinden om dit verlies te compenseren. Het is dan ook geen gemakkelijke oefening om te oordelen of een nieuwe horecazaak al dan niet de moeite is om erin te investeren. Men moet tegenwoordig vooral voorzichtig zijn.”

“Op het vlak van wetgeving vormen de verplichtingen inzake vervoer (tachografen, OBU’s) een bijkomende uitdaging, terwijl het vervoer bijlange na niet onze voornaamste activiteit is. Puur financieel bekeken is de aankoop van een nieuw voertuig een belangrijke beslissing, zeker gezien het beperkte aantal kilometers dat we er mee afleggen. Tenslotte maakt de explosieve stijging van het aantal leeggoedtarieven van kratten en vaten ons het leven niet makkelijker.”

Wat betekent FEBED voor u en wat zijn uw verwachtingen voor de toekomst?

“Het is heel belangrijk dat FEBED als beroepsfederatie onze sector verdedigt, vooral wat de wetgeving betreft. Er zijn genoeg thema’s die van belang zijn voor onze sector en waar FEBED de stem van de drankenhandelaars moet laten horen. Het zal in de toekomst er niet makkelijker op worden, dus de rol van FEBED zal nog belangrijker worden.”

“FEBED zou ook eens moeten bekijken hoe het commerciële model van onze sector in elkaar zit. Er zijn de aankoopgroeperingen die voordelige prijzen bedingen bij de producenten. Er is Freedom, maar die richten zich dan niet echt op de dranken. Het hele landschap zou eens bekeken moeten worden om meer toegevoegde waarde te kunnen bieden aan de leden.”

Is er een laatste tip die u met uw collega’s wenst te delen?

“Kijk de facturen van uw leveranciers systematisch na. Daar worden vaak fouten op gevonden, over leeggoed, promo’s die vergeten zijn enz. Het gaat er niet om veel geld er op te winnen, maar vooral om er geen te verliezen.”

www.verachtertboissons.be