Brochure Alcohol en alcoholhoudende dranken

vrijdag 14 december 2018 —

De FOD Financiën publiceerde recent een informatiebrochure gericht op  bedrijven die activiteiten opstarten in verband met alcoholhoudende dranken en beperkt zich enkel tot accijnswetgeving. Deze brochure is niet bestemd voor particulieren.

Met deze informatie wordt niet beoogd om u een volledig overzicht te geven van de accijnswetgeving maar, wel om u op een vlotte en meer geïnformeerde manier op weg te helpen met uw handelsactiviteiten. Voor bijkomende vragen kan u na het lezen van deze brochure steeds contact opnemen met de bevoegde cel vergunningen van de Administratie Operations van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen. De contactgegevens vindt u in bijlage bij deze brochure.