De belangrijkste nieuwigheden uit de jobsdeal in een notendop

vrijdag 21 september 2018 —

Deze zomer bereikte de federale regering een akkoord over de zogenaamde jobsdeal. Zoals steeds bevat dit zomerakkoord een aantal grote lijnen, die pas later concreet uitgewerkt zullen worden. Toch zet Liantis graag nu al enkele belangrijke nieuwigheden in de kijker die relevant zijn voor de sector van de drankenhandelaars.

Stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag

  • Er komt een verhoging van de leeftijd voor het SWT in een bedrijf in moeilijkheden of herstructurering. Vanaf 2019 wordt die leeftijd minstens 59 jaar, en in 2020 60 jaar. De sociale partners kunnen bovendien niet meer afwijken van die minimumleeftijd.
  • Volgend jaar stijgt de loopbaanvoorwaarde van 40 naar 41 jaar, voor het SWT op basis van cao nr. 17 op 62 jaar.

Outplacement

  • De verplichting voor werkgevers om outplacement aan te bieden, zal uitgebreid worden naar werknemers van wie de arbeidsovereenkomst omwille van medische overmacht eindigt maar die wel nog in staat zijn om in een andere job te werken. Momenteel moet een werkgever enkel outplacement aanbieden aan een werknemer die hij ontslaat (via opzeg of verbreking).

Knelpuntberoepen

  • De regering wil de huidige wettelijke voorwaarden rond het scholings- en niet-concurrentiebeding voor werknemers in een knelpuntberoep aanpassen. Op die manier moedigt de regering werkgevers aan om meer te investeren in de opleiding van hun werknemers.
  • De duur van het gemotiveerd tijdskrediet voor het volgen van een erkende opleiding in een knelpuntberoep wordt vanaf 1 januari 2019 verlengd van maximaal 36 naar 48 maanden.

Landingsbanen

  • Tijdskrediet ‘eindeloopbaan’, de zogenaamde landingsbaan, zal vanaf 1 januari 2019 enkel nog mogelijk zijn vanaf 60 jaar. Nu ligt die leeftijd vast op 55 jaar.
  • Werknemers krijgen vanaf 1 januari 2019 het individueel recht om een zachte landingsbaan te vragen, als de sector daarover geen akkoord sloot. Met zo'n zachte landingsbaan kan een 58- of 60-jarige werknemer een lichtere job uitvoeren (met compensatie door de werkgever).

Overuren

  • Er komt een onderzoek om het aantal overuren dat recht geeft op belastingvermindering, eventueel uit te breiden van 130 naar 184 uur.

Wordt vervolgd …

In de komende maanden zal de regering de deal verder uitwerken. Hou alvast www.liantis.be in de gaten voor een stand van zaken.