Een drankenhandelaar in de kijker: Dispas, Barvaux

vrijdag 19 mei 2017 —

In Barvaux-sur-Ourthe, een schilderachtig dorpje in de Provincie Luxembourg, gelegen op enkele kilometers van het toeristisch stadje Durbuy, vindt men de drinkcenter en het magazijn van Etablissements Dispas. In de kantoren van de winkel ontmoeten we drie generaties Dispas: Lucien, zoon Philippe en kleinzoon Vincent. Alle drie zijn ze actief in de zaak, samen met de echtgenoten van Philippe en Vincent. Tijdens ons interview gaat de telefoon meermaals af en lopen meerdere klanten de winkel binnen.

Midden deze drukte maakte Vincent Dispas, vergezeld door vader Philippe en opa Lucien, een uur voor ons vrij om onze vragen te beantwoorden en ons rond te leiden door de gebouwen van de zaak.

Wat kunt u ons vertellen over de geschiedenis en de evolutie van de familiezaak?

Philippe : “Mijn grootvader Fernand Dispas startte met de zaak in 1928. Het allereerste magazijn lag op enkele tientallen meter, langs de steenweg. In 1978 hebben we de stap gezet om een bvba op te richten en in 1997 zin we verhuisd naar de huidige vestiging. Dat was ook nodig omdat we dringend toe waren aan uitbreiding. Toen hebben we het huidige magazijn en de winkel geopend. Op termijn willen we de drinkcenter verder uitbreiden.”

Met zo’n lange geschiedenis hebt u waarschijnlijk het beroep van drankenhandelaar aanzienlijk zien evolueren...

Lucien : “In mijn tijd had elk dorpje zijn bierhandelaar. Alleen al in Barvaux telden we er drie.“

Vincent : “In de loop der jaren hebben we inderdaad een aantal kleine drankenhandelaars zien verdwijnen. Deze tendens zal zich waarschijnlijk voortzetten in de toekomst, met steeds minder drankenhandelaars, maar steeds grotere. We hebben er echter voor gekozen om een regionale strategie te behouden, teneinde de kwaliteit van onze service te kunnen handhaven. Door de verminderde prijsverschillen moet de drankenhandelaar tegenwoordig het verschil maken met zijn service, onder andere op vlak van flexibiliteit. Om maar een voorbeeld te geven: stel dat een klant ons op een zaterdagavond nodig heeft, bijvoorbeeld voor een probleem met een frigo. In dat geval kunnen we makkelijk doen wat nodig is. Het zou wellicht anders zijn moesten we ons 40, 50 of 60 kilometer moeten verplaatsen… Dit is een bewuste strategische keuze geweest van onze kant.”

Over strategie gesproken, welke keuzes hebben jullie in het verleden moeten maken met betrekking tot de toekomst van de zaak?

Philippe : “Laten we zeggen dat we de evolutie haar gang hebben laten gaan en dat we ons daar steeds aan hebben aangepast. Toen we bijvoorbeeld in 1997 de beslissing namen om het nieuwe magazijn en de winkel te bouwen, was Vincent maar 15 jaar. Maar toen waren we er al van overtuigd dat hij op een dag de zaak zou overnemen. Vandaag zijn onze activiteiten evenredig verspreid over de evenementen, de horecaklanten en de winkel. We doen nog wel leveringen aan huis voor oude klanten, maar dit is maar een klein deel van onze activiteiten. Deze diversificatie ligt ons goed en op korte termijn zal dat niet meteen veranderen.”

Met welke uitdagingen wordt u tegenwoordig geconfronteerd?

Vincent : “Het spreekt vanzelf dat de verhoging van de accijnzen, het rookverbod en de witte kassa de consumptie bij onze horecaklanten hebben afgeremd. Tegenwoordig vindt u bijvoorbeeld geen dorpscafés meer zoals vroeger. Dit is uiteraard een uitdaging waarmee elke drankenhandelaar geconfronteerd wordt. Wij hebben nog het geluk dat we in een zeer toeristische streek actief zijn, wat natuurlijk een positieve impact heeft op de omzet van de horeca. We hopen trouwens dat de aangekondigde projecten in Durbuy kunnen doorgaan, wat meer volk naar onze mooie streek zou trekken. Al dertig jaar wordt ons ook verteld dat het centrum van Barvaux een vernieuwing zal ondergaan maar tot op heden hebben we nog niets gezien.”

“Een tweede uitdaging heeft te maken met de moeilijkheid om “goed” personeel te vinden. Hiermee bedoelen we uiteraard mensen die nog echt goesting hebben om te werken. Werknemers die bereid zijn om zich flexibel op te stellen ten opzichte van de noden van ons beroep. Zo is het niet altijd gemakkelijk om de jonge generatie zo ver te krijgen dat ze zich aan het werkritme van een drankenhandelaar willen aanpassen, met grote verschillen tussen zomer en winter. Momenteel hebben we drie arbeiders in dienst en zijn we een derde aan het aannemen.”

Wat betekent FeBeD voor u en wat verwacht u van FeBeD als beroepsfederatie?

Vincent : “FeBeD is voor ons altijd een middel geweest om ons op de hoogte te houden van alle nieuwigheden van de sector, de wetgeving enz.”

“Wat we van FeBeD verwachten is dat ze onze belangen blijven behartigen ten opzichte van de leveranciers en de overheid. Wat betreft de leveranciers is het noodzakelijk dat FeBeD onze spreekbuis  blijft, teneinde problemen aan te kaarten en de prijzen op een aanvaardbaar niveau te behouden. Ten opzichte van de overheid verwachten we van FeBeD dat er actie wordt ondernomen tegenover beslissingen van de regering die een rechtstreekse impact hebben op onze activiteit en onze klanten, voornamelijk op de horecasector. Beslissingen zoals bijvoorbeeld de verhoging van de accijnzen op alcoholische dranken zijn contraproductief. Dat is achteraf ook gebleken. De consument heeft zich tot  alternatieve markten gericht. Met als gevolg een negatieve impact op de Belgische drankenhandel en geen bijkomende opbrengsten voor de Belgisch schatkist, zoals oorspronkelijk gehoopt.”

www.ets-dispas.be