Europees concurrentieonderzoek tegen AB InBev

vrijdag 1 december 2017 —

De Europese Commissie heeft gisteren een mededeling de wereld in gestuurd inzake een onderzoek dat loopt tegen AB InBev. Daarin brengt de Europese Commissie AB InBev op de hoogte van haar voorlopige standpunt, met name dat de onderneming misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie op de Belgische biermarkt door goedkopere invoer van haar Jupiler- en Leffebier uit Nederland en Frankrijk naar België te belemmeren.

Volgens de Commissie heeft AB InBev misbruik gemaakt van haar machtspositie door een bewuste strategie te voeren om te beletten dat supermarkten en groothandelaars Jupiler en Leffe goedkoper inkopen in Nederland en Frankrijk en vervolgens invoeren in België.

AB InBev krijgt nu eerst de mogelijkheid om te reageren vooraleer er een definitieve beslissing zal komen vanuit de Europese Commissie. Er is geen wettelijke termijn om een antitrustonderzoek naar mededingingsbeperkende gedragingen af te ronden. De duur van een antitrustonderzoek hangt af van een aantal factoren, zoals de complexiteit van de zaak, de mate waarin de betrokken onderneming meewerkt met de Commissie en de uitoefening van de rechten van verdediging. U kan de persmededeling van de Europese Commissie hier lezen: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5041_nl.htm.

Tijdens de laatste commissie met AB InBev heeft FEBED er op gewezen dat de basisprijs van bier in België te hoog is in vergelijking met de buurlanden en dé reden is waarom er een systeem van parallelle import is ontstaan.