FEBED kaart probleem BTW op bruikleen aan bij de FOD Financiën

vrijdag 14 september 2018 —

FEBED kaartte deze week het probleem van de administratieve rompslomp aan bij de toepassing van de BTW op bruikleen bij de FOD Financiën. Het verplicht factureren door de drankenhandelaar en tegen-factureren door de horeca uitbater creëert onnodige administratieve lasten. 

De terbeschikkingstelling van de installaties en het meubilair is, als verhuur, in principe een aan de BTW onderworpen dienst. Gelet echter op de administratieve rompslomp verbonden aan het maandelijkse huurfactuurbeheer, de praktische moeilijkheid om het bedrag van de tegenprestatie van die verhuur te ramen en op het feit dat de verschuldigde BTW toch volledig aftrekbaar is, stemde de administratie er mee in dat voor die verhuur geen BTW wordt geheven.

Tot en met 2012, werd de aftrek van BTW zonder probleem toegelaten. Daarna dienden sommige drankenhandelaars de ter beschikkingstelling van de uitrustingsgoederen aan te rekenen aan de klant om de BTW op de aankoop van het materiaal af te kunnen trekken. Sindsdien, is de administratie voor diverse drankenhandelaars duidelijk verzwaard omwille van de noodzaak om door te factureren van het materiaal en het boeken van de leveringsrechten via facturen van de klanten.

Bovendien blijkt dat er een verschil zit op de controles door de belastinginstanties. Op sommige plaatsen kunnen brouwers en drankenhandelaars zonder enig probleem de BTW blijven recupereren zonder de bijkomende administratieve lasten.  De verschillende manier van uitoefenen van controles vanuit de belastingadministratie zijn markt verstorend  en geven een concurrentievoordeel aan de brouwerijen en de drankenhandelaars die de BTW mogen recupereren zonder de administratieve rompslomp door te moeten.

De vraag van FEBED is dan ook zeer duidelijk om de bijkomende administratieve rompslomp die werd ingevoerd terug te schroeven en de controles eenvormig en voor iedereen op dezelfde manier uit te voeren, zonder uitzonderingen.