FEBED lanceert memorandum naar aanleiding van de verkiezingen

dinsdag 18 september 2018 —

Drankenhandelaars in België worden geconfronteerd met tal van uitdagingen waar ze op zullen moeten inspelen als ze een succesvolle toekomst willen uitbouwen. De overheid moet tegelijkertijd een omgeving creëren die dit maximaal toestaat. En daar wringt nog te veel het schoentje!

Meer lezen

Naar aanleiding van de aanstormende verkiezingen maakte FEBED een memorandum op met de prioritaire punten die voor de sector van de drankenhandelaars moeten worden aangepakt.

Het memorandum zal worden overgemaakt aan de verschillende politieke partijen in België en is integraal beschikbaar via de volgende link www.febed.be/sites/default/files/febed_memorandum_2018.pdf. Een korte samenvatting kan u hieronder lezen. Voor alle bijkomende informatie kan u uiteraard terecht bij FEBED via info@febed.be.

  1. Vereenvoudig de tarieven op leeggoed! FEBED stelt voor om op basis van een studie van het VIL de leeggoedtarieven te vereenvoudigen en te beperken tot drie tarieven op bakken en drie tarieven op flessen. Wie nog wil afwijken van deze tarieven kan dat doen, maar moet wel duidelijk aangeven op de bakken en flessen dat het om statiegeldverpakkingen gaat en welke de exacte waarde er van is.
  2. timuleer het bestaand systeem van statiegeld op glas! Er bestaat een perfect alternatief voor de vele plastic drankverpakkingen die vandaag worden geconsumeerd en milieuoverlast creëren. Met name drankverpakkingen in glas met statiegeld waardoor hergebruik wordt gestimuleerd. FEBED vraagt een positieve campagne om de consument hier over te sensibiliseren.
  3. Stop KAFKA op het vlak van BTW op bruikleen! FEBED wil dat de overheid afstapt van de verplichting om te factureren en tegen te facturen om de BTW op bruikleengoederen te kunnen recupereren. Dit creëert een hoop administratieve rompslomp die nergens voor nodig is.
  4. Wanbetalers moeten strenger worden aangepakt! FEBED wil dat alle facturen binnen B-to-B relaties binnen de 60 dagen worden betaald, inclusief de verificatieperiode.
  5. Pas de huidige accijnzen op dranken aan zodat consumenten opnieuw in België kopen in plaats van in het buitenland! De hoge accijnzen hebben gezorgd voor een daling van de consumptie in België en zelfs van de ontvangsten voor de overheid.
  6. Zorg dat de consument weet welk water hij of zij drinkt! Horecazaken die leidingwater aanbieden moeten dit op een transparantie manier ook duidelijk maken op de kaart.
  7. Drankafnamecontracten moeten worden behouden! Drankafnamecontracten zijn essentieel voor de drankenhandelaars om gemaakte investeringen te kunnen terugverdienen én voor de horeca om financiering te kunnen bekomen.
  8. Zorg voor een stedelijk mobiliteitsbeleid dat is afgestemd op de realiteit! Veel steden voeren allerhande beperkingen in maar zien daarbij de realiteit van de drankenhandelaars over het hoofd. We denken daarbij concreet aan de situaties in Antwerpen, Gent, Brussel, Brugge,…