FEBED vraagt evaluatie van het accijnsbeleid op dranken

vrijdag 10 november 2017 —

Naar aanleiding van een communicatie van de sectororganisatie voor wijnen en sterke dranken, Vinum et Spiritus, bevestigde FEBED via een persbericht de negatieve economische impact van de accijnsverhogingen.

Ook FEBED stelde eerder vast dat verhoging van de accijnzen vooral ten goede komt aan handelaars en grootwarenhuizen gevestigd net over de grens. Dit ten nadele van de Belgische drankenhandelaars. FEBED vraagt dat de overheid haar accijnsbeleid op dranken evalueert met aandacht voor de economische impact op de Belgische economie.

Voor FEBED kan de overheid haar beleid inzake accijnzen niet veranderen in functie van hoeveel middelen de begroting te kort komt. Met de aangekondigde verhoging van de accijnzen op frisdranken zal de overheid opnieuw de grensaankopen stimuleren ten nadele van de eigen economie. Consumenten steken nu al vlot de grens over en slaan dan een voorraad dranken in voor de hele familie. De belangrijkste reden is uiteraard het prijsverschil. FEBED vraagt dat de overheid een evaluatie maakt van haar accijnsbeleid op dranken en daarbij rekening houdt met de concurrentiepositie van de drankenhandelaars ten opzichte van de buurlanden. Het kan niet de bedoeling zijn om de Belgische drankenhandelaars - die actief zijn binnen een kleine open economie - uit de markt te prijzen door de opeenvolgende accijnsverhogingen.