FEBED vraagt op basis van VIL studie vereenvoudiging tarieven op leeggoed

donderdag 24 mei 2018 —

Op 23 mei stelde het Vlaams Innovatieplatform voor de Logistiek (VIL) het eindrapport voor van het project inzake ‘Empty Logistics’. FEBED vraagt op basis van het rapport om de huidige wirwar aan statiegeldtarieven op herbruikbare drankverpakkingen aan te pakken en een vereenvoudiging door te voeren. Op die manier moeten we de huidige wildgroei aan tarieven kunnen herleiden tot maximaal 3 tarieven op flessen en 3 tarieven op bakken. 

Op 23 mei stelde het VIL haar eindrapport voor van het project inzake ‘Empty Logistics’. Dit traject had als hoofddoelstelling om de knelpunten inzake retourstromen van herbruikbare drankverpakkingen in kaart te brengen en oplossingen te formuleren. Het statiegeld op herbruikbare drankverpakkingen staat los van de discussie over de invoering van statiegeld op PET en blik, maar de bestaande ervaringen kunnen in dit kader beter niet over het hoofd worden gezien. “De retour van een herbruikbare fles met statiegeld is op papier zeer simpel, maar in de realiteit zit er een complex systeem achter waarbij diverse spelers zijn betrokken”, zegt Gilles Vandorpe, directeur van FEBED.

Het statiegeldsysteem op herbruikbare verpakkingen is vandaag een vrijwillig systeem waarbij iedere partij vrij is om zelf de waarborg te bepalen voor zijn leeggoed. Dat heeft doorheen de jaren geleid tot een wildgroei aan statiegeldtarieven wat de kosten voor de drankenhandelaars sterk doet stijgen. Uit een bevraging van FEBED vorig jaar bleek dat de kosten voor drankenhandelaars gemiddeld met 7% op jaarbasis toenemen. Twee derde van de handelaars heeft de voorbije jaren extra personeel in dienst genomen om alle leeggoed verwerkt te krijgen.

FEBED staat volledig achter het voorstel van het VIL om het aantal tarieven op statiegeld te reduceren tot 3 tarieven op flessen en 3 tarieven op bakken. Concreet stelt het VIL voor om:

  • het tarief op flessen te herleiden tot 10 eurocent voor flessen met een inhoud kleiner dan 37,5 cl; tot 20 eurocent voor flessen met een inhoud groter of gelijk aan 37,5 cl en tot 50 eurocent voor alle andere speciale flessen die wegens hun kostprijs niet onder de eerste of de tweede categorie vallen;
  • het tarief op bakken te herleiden tot 2,1 euro voor bakken met 6, 12 of 24 flessen; tot 3,5 euro voor bakken met een ander aantal flessen dan 6, 12 of 24 en tot 4,6 euro voor alle andere speciale bakken die wegens hun kostprijs niet onder de eerste of tweede categorie kunnen vallen.

De vereenvoudiging van de tarieven zou alvast het systeem van de retourstroom van herbruikbare verpakkingen drastisch vereenvoudigen voor de drankenhandelaars en kan enkel de transparantie voor drankenhandelaars, retail, horeca en consument bevorderen. FEBED vraagt dan ook dat er werk wordt gemaakt van een wettelijk kader dat orde schept in de statiegeldtarieven op herbruikbare verpakkingen. Daarbij is het logisch dat er wordt voorzien in een overgangsperiode die moet toelaten aan de producenten om zich te aligneren met een vereenvoudigd systeem.