FEBED werkt aan een eisenbundel voor de sector en vraagt uw input!

vrijdag 19 januari 2018 —

Dit jaar worden gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. Volgend jaar zijn er dan de regionale, federale en Europese verkiezingen. In de aanloop naar de verkiezingen is het belangrijk dat FEBED een eisenbundel opstelt die we dan op tafel zullen leggen bij diverse politieke verantwoordelijken.

We vragen daarom dat u ons uw bekommernissen doorstuurt. Wat houdt u wakker als drankenhandelaar n wat moet er voor u veranderen? Laat het ons weten via info@febed.be!

Op basis van de ledenenquête die FEBED vorig jaar uitstuurde, werden een aantal punten geselecteerd die momenteel verder worden uitgewerkt. Het betreft de volgende punten:

  • Harmoniseren van de leeggoedtarieven
  • Problematiek wanbetalers
  • Een doordacht accijnsbeleid
  • Transparantie inzake gebruik waterfilters
  • Statiegeld op PET-verpakkingen
  • BTW op bruikleen
  • Drankafnamecontracten
  • Mobiliteit en toegang tot de steden
  • Handelshuur
  • Krapte op de arbeidsmarkt

Indien u input heeft van uw kant over deze elementen of nieuwe elementen wenst aan te kaarten, aarzel dan zeker niet om ons deze te bezorgen. Ook andere elementen, bijvoorbeeld problemen met lokale besturen, kan u ons steeds bezorgen!