Guidea publiceert nieuw kwartaaloverzicht Vlaamse Horeca

vrijdag 17 augustus 2018 —

Elk kwartaal publiceert Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca een rapport over de toestand van de Vlaamse horeca. Het voorbije kwartaal was gunstig met een stevige omzetgroei, een daling van de faillissementen en een toename van het aantal ondernemingen.

Voor het derde kwartaal op rij stijgt de omzet met ruim 5% op jaarbasis in de Vlaamse horeca. Dat blijkt uit het nieuwe kwartaalrapport van Guidea, het Kenniscentrum voor Toerisme en Horeca. De eetgelegenheden en de catering zijn de motor voor deze omzetgroei. De catering kent sinds 2017 een gemiddelde omzetgroei van 10%, de eetgelegenheden van 6%. De hotels kennen daarentegen een lagere omzetgroei. De heropleving na de aanslagen van 2016 was in Vlaanderen van korte duur.

Opvallend is dat de prijzen in de horeca fors afkoelen. Naar aanleiding van de introductie van het GKS stegen de prijzen in 2015 en 2016 nog met gemiddeld 3%. Dit versnelde tot 4% in 2017 toen ook de hotels hun prijzen optrokken in de nasleep van de aanslagen. Het verdwijnen van beide effecten zorgt ervoor dat de prijzen in de horeca in het tweede kwartaal van 2018 stijgen met 1,6%, het traagste tempo sinds 2014.

Het aantal horecaondernemingen kent voor het tweede kwartaal op rij een stevige toename. Vooral de cateringbedrijven nemen in aantal toe. Daarnaast kennen de restaurants een heropleving in het aantal oprichtingen na een dip in de tweede jaarhelft van 2017. De stopzettingen nemen in 2018 opnieuw lichtjes toe, maar dit wordt meer dan gecompenseerd door een sterke terugval in het aantal faillissementen.

Indicatoren uit de arbeidsmarkt tonen aan dat er einde komt aan de verwitting. De groei in zowel arbeidsplaatsen als voltijdsequivalenten valt nagenoeg stil. Eind 2017 komt er ook een voorlopig einde aan de trendmatige stijging van voltijdse en daling van deeltijdse arbeidsplaatsen. Positief is dat de arbeidskosten in de horeca minder snel toenemen dan in andere sectoren. In 2016 was dit nog andersom.

Wanneer er wordt gekeken naar de evoluties in de andere gewesten, dan stelt Guidea vast dat er een terugval is in het aantal faillissementen en een lagere groei van de voltijdsequivalenten. De terugval is in Brussel minder uitgesproken wat deels te maken heeft met een tragere invoering van het GKS. Daarentegen kent de Brusselse horeca met 10% de stevigste omzetgroei. Het herstel na de aanslagen van 2016 zet zich hiermee door.

Lees het volledige rapport hier.