Guidea-rapport analyseerde tewerkstelling in horeca

vrijdag 1 maart 2019 —

In vergelijking met andere sectoren trekt de horeca meer jongeren aan, terwijl 50-plussers ondervertegenwoordigd zijn, zo blijkt uit een analyse van Guidea.

Toch neemt – onder invloed van de vergrijzing – het aantal 50-plussers toe in zoverre dat er de voorbije jaren meer 50-plussers instroomden dan -25-jarigen. Het rapport wijst er ook op dat veel werknemers in de horeca nooit een diploma behaalden, zelfs niet van het middelbaar onderwijs. Verder is de horeca een kleurrijke sector met veel werknemers met een buitenlandse herkomst.

In het nummer van februari van Café & Bistro heeft Geert Van Lierde een gedetailleerde artikel aan dit verslag gewijd. U vindt hieronder de belangrijkste conclusies.

In 2017 telde de horecasector in Vlaanderen 75.512 arbeidsplaatsen of 4% van de arbeidsplaatsen zich in een onderneming met minder dan 10 werknemers. Omdat werknemers vaak meer dan één arbeidsplaats invullen, zijn er in Vlaanderen 60.242 unieke werknemers tewerkgesteld binnen de horecasector.

In de horecasector is er een groter aandeel vrouwen in dienst. Bij de unieke werknemers is 51% een vrouw, terwijl dit percentage over alle sectoren heen 48% is. Het aandeel mannen dat 30 uren of meer werkt per week ligt hoger omdat zij eerder gaan voor een voltijdse job terwijl vrouwen meer kiezen voor deeltijdse tewerkstelling. Het Guidea-rapport wijst er verder op dat de horeca de sector is met procentueel de grootste groep jongeren. Het aandeel -25-jarigen ligt beduidend hoger (17%) dan in alle sectoren samen (7%). Het aandeel 50-plussers (23%) ligt daarentegen lager dan gemiddeld (29%). Over de jaren heen zijn de aandelen van de jongeren en ouderen naar elkaar toegegroeid. Het aandeel mannelijke 50-plussers in de horecasector ligt beduiden lager dan het aandeel vrouwelijke 50-plussers in de horecasector (19% <> 28%).

In vergelijking met het gemiddelde over alle sectoren hee, stelt de horecasector een groter percentage laaggeschoolden tewerk. In 2017 ligt het percentage laaggeschoolden op 30% in de horecasector, terwijl dit voor alle sectoren samen 16% is. Samen met het hoog percentage middengeschoolden laag ligt in vergelijking met het gemiddelde (21% <> 43%).

6% van de Vlaamse werknemers in de horecasector geeft aan dat ze hinder ervaren in hun dagelijkse bezigheden door een handicap, een langdurige aandoening of langdurige ziekte. Dit percentage ligt lager dan gemiddeld (10%).

U mag het volledige rapport op de website van Guidea downloaden.

Bron: Café & Bistro