Hervorming van de vennootschapsbelasting

vrijdag 20 oktober 2017 —

De regering beslist in het kader van het Zomerakkoord om de vennootschapsbelasting te hervormen. Wat betekent dit concreet voor uw vennootschap?

In essentie is dit een hervorming van het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting. Vandaag bedraagt dit nominaal tarief 33%. Dit tarief daalt in 2018 tot 29% en in 2020 tot 25%. Het KMO-tarief (eerste schijf tot 100.000 euro) wordt belast aan 20% vanaf 2018. De crisisbijdrage van 2% wordt geschrapt in 2020.

Daarnaast zijn nog andere maatregelen genomen zoals:

  • de tijdelijke verhoging in 2018 en 2019 van de investeringsaftrek van 8% tot 20% voor KMO’s;
  • schrapping van de belasting van 0,4% op de gerealiseerde meerwaarden op effecten of aandelen;
  • herziening van de notionele interestaftrek, waarbij de aftrek zal worden beperkt tot de toekomstige kapitaalverhogingen;
  • sanctie in geval van niet-aangifte van de vennootschapsbelasting wordt verhoogd tot 40.000 euro;
  • beperking van de aftrek van kosten voor elektrische voertuigen tot 100%;
  • versterking van het verband tussen de aftrek van autokosten in de vennootschapsbelasting en CO2-uitstoot.