Het UBO-register zal worden geraadpleegd

woensdag 20 mei 2020 —

Om te vermijden dat bedrijven die pas in oktober of december 2020 de belasting kunnen vooraf betalen die ze voor het inkomstenjaar 2020 verschuldigd zijn, daarvoor worden gestraft, besliste de regering om de tarieven voor de vermeerdering te verlagen.

Aangezien die maatregel is bedoeld voor bedrijven die liquiditeitsproblemen ondervinden, worden vennootschappen die een inkoop van eigen aandelen of een kapitaalvermindering verrichten of dividenden betalen of toekennen in de periode van 12 maart 2020 tot en met het einde van hun boekjaar uitgesloten van de maatregel.

De regering vergat daarbij echter de ondernemingen met activiteiten of moeder- of dochtermaatschappijen in belastingparadijzen. Dat werd ondertussen rechtzet. Aangezien het aspect in de oorspronkelijke tekst niet voorkwam, is de minister van Financiën van mening dat de bepaling er via een amendement aan kan worden toegevoegd en dat het op praktisch niveau “mogelijk is om het UBO-register te gebruiken om moeder- en dochtermaatschappijen in belastingparadijzen op te sporen”.

Bron: Trends