Hogere bierverkoop voor Brouwerij Haacht

vrijdag 12 april 2019 —

Co.Br.Ha., de groep boven Brouwerij Haacht, publiceerde einde maart zijn jaarresultaten 2018. Bierverkoop van Brouwerij Haacht op alle markten samen stijgt met 4,5 % in volume

De bierconsumptie op de Belgische markt daalde in 2018 met ongeveer 1,0 % (schatting) tegenover een daling van 1,6 % in 2017. Het bierverbruik in de Belgische horeca daalde met naar schatting 5 % tegenover een stijging van het bierverbruik in het retailsegment met 2 % (schatting). Het marktaandeel van het retailsegment overschrijdt daardoor 58 % . Het aandeel van het horecasegment daalt in 2018 onder 42 % tegenover een aandeel van 43 % in 2017.  

Brouwerij Haacht realiseert een hogere bierverkoop op alle markten (eigen merken en private labels)  van 4,5 %.    In de Belgische horecamarkt daalt de verkoop van Brouwerij Haacht zeer beperkt met 0,5 % tegenover een marktdaling van naar schatting 5 %.

De groei van de bierverkoop van Haacht wordt voornamelijk op de Franse, Nederlandse, Italiaanse en Spaanse biermarkt gerealiseerd. Op de andere markten is er eerder sprake van een stabilisatie van de verkoop. In 2018 wordt de groei in grote mate gerealiseerd in de categorie van de degustatiebieren; en is er ook een groei in de categorie van de witbieren en pilsbieren. De productportfolio van Haacht omvat ook frisdranken, wijnen en koffie. Alle deze categorieën boeken zonder uitzondering een kleine groei.

De omzet in euro stijgt met 4,1 % (+4,164 miljoen euro) tot 105,301 miljoen euro. De dranken-omzet stijgt met 5,7 % naar 89,610 miljoen euro. Het andere segment van de omzet, huuropbrengsten, daalt in 2018 naar 15,691 miljoen euro (-4,0 %) onder invloed van het afstoten van huurpanden.

De evolutie van de verkoop  in het eerste kwartaal van 2019 verloopt positief. Maar de concurrentie op de Belgische horecamarkt verscherpt zich verder, wat een negatieve impact op de resultaten zal hebben.   De brouwerij onthoudt zich om een previsie te maken over het resultaat in 2019.

www.haacht.com