Horeca volumes in 2018 lichtjes hoger

woensdag 20 maart 2019 —

Uit cijfers van FEBED blijkt dat de verkochte volumes in de horeca in 2018 lichtjes stegen (+ 0,2%) in  vergelijking met 2017.  Het zijn vooral softdrinks (+2,7%) en waters (+1,6%) die het meest voordeel gehaald hebben uit het goede weer dat we vorig jaar gekend hebben.  Bieren kennen een lichte daling (-1,5 %).

FEBED publiceert deze cijfers naar aanleiding van het FEBED Forum dat vandaag in Brussel wordt gehouden.  Sinds twee jaar heeft FEBED een database opgebouwd over het consumptiegedrag van dranken in de horeca. De basis van de database zijn de verkopen die haar leden in de horeca realiseren, wat een representatief en uniek beeld geeft van het consumptiegedrag in de horeca.

Uit de cijfers van 2018 blijkt dat pils bieren achteruitgaan met 1,8 %, terwijl de zware speciale bieren met 2,1% stijgen. Binnen het biersegment is de stijging het grootst (+13,1%) bij de niet alcoholische bieren, alhoewel het volume nog beperkt is. Binnen de softdrinks zijn het limonades (+4,7%) en Iced Teas (+4,5 %) die het sterkst stijgen.  Ook cola’s kennen een groei van 2,3 % die vooral toe te schrijven is aan de Light varianten.  Het zijn niet bruisende waters die de grootste groei (+2,1 %) kennen binnen het watersegment.

Het FEBED FORUM vindt jaarlijks plaats.  Professionalisering is het centrale thema van dit jaar.  Tijdens het FEBED FORUM willen we de drankenhandelaar inspireren over wat er allemaal beter kan en moet in hun zaak.  Michel Moortgat, CEO van Brouwerij Duvel Moortgat, was de keynote speaker.  De evolutie die de Brouwerij Moortgat gekend heeft onder zijn leiding, is een mooie inspiratiebron voor onze leden.  In zijn toespraak benadrukte hij dat verandering een vaststaand feit is en dat je als ondernemer moet anticiperen op die verandering en snel op reageren.  De ondernemer moet duidelijke keuzes maken.   Hij moet bepalen voor wat zijn bedrijf staat en ook voor wat het niet wil zijn. Daarbij is het beschikken over de juiste informatie van essentieel belang (meten is weten). De ploeg van medewerkers dient over de juiste vaardigheden te beschikken. Dit geldt eveneens voor een familiale onderneming.  

Het FEBED FORUM wordt georganiseerd in samenwerking met onze hoofdsponsor Brouwerij Duvel-Moortgat en Gold Sponsor Coca-Cola