Horecafederaties organiseren opleidingen voor café-uitbaters in het kader van de Gedragscode

vrijdag 23 juni 2017 —

FEBED, de Belgische Brouwers en de Horeca federaties ondertekenden in december 2015 de gedragscode inzake drankafnameovereenkomsten. Een van de afspraken uit de gedragscode bepaalt dat de horecafederaties praktijkgerichte opleidingen zullen aanbieden met als doel het aantal faillissementen in de sector sterk te verminderen.

Deze opleiding is verplicht voor alle cafébazen die een drankafnameovereenkomst tekenen en wordt dusdanig ook als voorwaarde opgenomen in het contract. Alle info over deze opleidingen van Horeca Vlaanderen kan u HIER vinden. Ook Horeca Brussel en Horeca Wallonië organiseren gelijkaardige opleidingen in het najaar. Van zodra meer info beschikbaar zullen we deze ook opnemen in FEBED NEWS.