Impact Tournée Minérale op uw omzetcijfer

woensdag 3 mei 2017 —

Reeds een aantal weken wordt in de pers veelvuldig melding gemaakt van de zogenaamde Tournée Minérale. Dit is een initiatief van de DrugLijn en de Stichting tegen Kanker waarbij de centrale uitdaging eruit bestaat om als deelnemer een maand lang geen alcohol te drinken.

Als FEBED zijn we niet tegen initiatieven die de gezondheid van mensen wil verbeteren, maar we betreuren wel dat er op deze manier 1 product wordt geviseerd, terwijl gezondheid afhangt van tal van factoren (roken, voeding, sporten,… ). Daarnaast vinden we het belangrijk om ook de sector te betrekken in het hele gebeuren zodat die voldoende gezonde alternatieven naar voor kan schuiven en er geen negatieve economische impact ontstaat.

Daarom onze vraag aan u. Kan u een inschatting maken van welke de economische impact is van Tournée Minérale op uw zaak? Daartoe kan u hieronder drie korte vragen beantwoorden en ons deze informatie via mail ( info@febed.be) terugsturen. We zullen deze resultaten gebruiken om er breed over te communiceren en om onze bezorgdheden over te maken aan de Druglijn en de Stichting tegen Kanker. Alle gegevens worden uiteraard vertrouwelijk en anoniem behandeld.

  1. Stelt u een negatieve impact vast op uw omzetcijfer in alcoholische dranken? Geef een cijfer aan dat de procentuele daling weergeeft: ….. %
  2. Stelt u een positieve impact vast op uw omzetcijfer in NIET-alcoholische dranken? Geef een cijfer aan dat de procentuele stijging weergeeft: ….. %
  3. Bent u voldoende op de hoogte van alternatieven van producenten om uw klanten te adviseren over het niet-alcoholische gamma? Ja / neen

Wij danken u voor uw samenwerking.