Kennisopbouw inzake drankafnamecontracten

vrijdag 20 oktober 2017 —

Binnenkort treedt de Verzoeningscommissie effectief in werking. Dan zullen zowel drankenhandelaars, brouwers en horeca uitbaters dossiers kunnen voorleggen aan de Verzoeningscommissie wanneer een van de partijen van oordeel is dat de andere contracterende partij zijn of haar verplichtingen niet nakomt. Binnen dit kader wil FEBED nagaan of er interesse bestaat vanuit de FEBED-leden om een database op te bouwen met eerdere (gerechtelijke) uitspraken en zo aan kennisopbouw te doen. 

Het is dan de taak van de Verzoeningscommissie om na te gaan of er effectief een probleem is. De Verzoeningscommissie is wel beperkt in haar bevoegdheden. Zij kan enkel een advies formuleren over een dispuut tussen verschillende partijen en daarbij nagaan of een drankafnameovereenkomst al dan niet in overeenstemming is met de ‘Gedragscode voor goede relaties tussen brouwers, drankenhandelaars en horecasector.’ In de aanloop naar de inwerkingtreding van de Verzoeningscommissie wordt de mogelijkheid bekeken om eerdere dossiers of gerechtelijke uitspraken te verzamelen in een database die beschikbaar zal worden gesteld aan de leden van FEBED. Indien u dus bepaalde dossiers, gerechtelijke uitspraken,… wil delen met collega-drankenhandelaars, vragen wij u om met ons contact te nemen.