Lage Emissie Zone in Brussel en andere Belgische steden

vrijdag 24 november 2017 —

Op 1 januari 2018 wordt in heel het Brussels Gewest (dus alle 19 gemeenten ) een Lage Emissie Zone ingevoerd. Deze nieuwe maatregel verbiedt dieselvoertuigen met Euro 1-norm of zonder Euronorm om rond te rijden in Brussel. De LEZ zal alle dagen van de week van toepassing zijn, 24 uur per dag, in het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De maatregelen zijn van toepassing op alle personenwagens, bestelwagens tot 3,5 ton, bussen en autocars. 

Ook andere steden plannen de invoering van een Lage Emissie Zone in de toekomst. 

Momenteel hebben al 3 Vlaamse steden beslist om een lage-emissiezone in te voeren.

  • De stad Antwerpen heeft sinds 1 februari 2017 een lage -emissiezone. De zone strekt zich uit over de Antwerpse binnenstad (inclusief de Singel) en een deel van Linkeroever (tussen de E17, de park-en-ride Linkeroever en het Sint-Annabos). Meer info kan u raadplegen via: https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez/waar
  • De stad Gent zal een LEZ invoeren vanaf 1 januari 2020. De Gentse LEZ zal samenvallen met de zone 30 in de Gentse binnenstad, m.a.w. het gebied binnen (maar zonder) de stadsring R40, met uitzondering van de as Nieuwewandeling – Blaisantvest, en de in- en uitvalswegen naar de parking Gent Zuid. Meer info kan u raadplegen via: https://stad.gent/natuur-milieu/lage-emissiezone-2020/faq-lage-emissiezone
  • De stad Mechelen zal een LEZ invoeren in de loop van 2018.

Ook in Wallonië wordt gesproken over de invoering van lage-emissiezones. Het wettelijk kader daarvoor zou in 2018 klaar moeten zijn, zodat gemeentes hun eigen LEZ kunnen installeren.