Langverwacht en eindelijk gearriveerd: nieuw Wetboek van vennootschappen!

vrijdag 1 maart 2019 —

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen is gisteren definitief goedgekeurd. Het vormt, na de hervorming van het insolventie- en het ondernemingsrecht, het sluitstuk van een omvangrijke en diepgaande modernisering van onze economische reglementering. Flexibilisering, modernisering en vereenvoudiging zijn hierbij de sleutelwoorden. Het nieuwe wetboek vormt voor ondernemers de gelegenheid om stil te staan bij de belangrijke juridische facetten die gepaard gaan met het uitbouwen van een onderneming.

Een greep uit de innovaties:

  • Drastisch minder vennootschapsvormen. De huidige vijftien vennootschapsvormen worden afgeslankt tot vier basisvennootschapsvormen: de maatschap, de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap en de coöperatieve vennootschap.
  • Zowel de verenigingen als de vennootschappen vinden onderdak in eenzelfde wetboek. Doordat de verenigingswet uit 1921 in het nieuwe wetboek wordt geïntegreerd, verdwijnen de bestaande analogieën en soms verwarrende verwijzingen.
  • Het begrip kapitaal verdwijnt bij de besloten vennootschap en de coöperatieve vennootschap. Het wettelijk minimumkapitaal is geen vereiste meer maar wordt vervangen door een voldoende middelen voorzien voor de activiteiten die de vennootschap wil uitbouwen.
  • Invoering van de statutaire zetelleer in lijn met Europese rechtspraak. Het vennootschapsrecht van het land waar de statutaire zetel is gevestigd, is van toepassing. Dit geldt enkel voor het vennootschapsrecht en geen gevolgen heeft voor onder andere het fiscaal, sociaal, insolventie- en milieurecht.  
  • Invoering van een volwaardig duaal bestuur met een directieraad en een raad van toezicht wordt mogelijk in de nv. Dit is een facultatief regime met dwingende regels waarbij directiecomités verdwijnen.

De inwerkingtreding verloopt gefaseerd. Vanaf 1 mei 2019 moeten nieuw opgerichte vennootschappen voldoen aan de nieuwe regels. Er kunnen ook geen vennootschappen meer opgericht worden met een rechtsvorm die wordt afgeschaft. Op bestaande vennootschappen, zijn de dwingende bepalingen van het nieuwe wetboek van toepassing op het ogenblik van een opt-in na de inwerkingtreding van de nieuwe nieuw wet of sowieso vanaf 1 januari 2020.

Bron: VBO