Medicijnresten in het drinkwater

vrijdag 23 juni 2017 —

Uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat er nogal wat resten van medicijnen terug te vinden zijn in de waterketen. Hoewel de stoffen grotendeels worden verwijderd uit het drinkwater blijven lage concentraties aanwezig.

De medicijnen komen na gebruik via het toilet in de waterketen terecht. Het besluit van de studie geeft aan dat ‘de teruggevonden concentraties van medicijnen in ons drinkwater zeer laag liggen en onder de grens van 100 nanogram per liter blijven.’ Slechts vier stoffen worden op enkele locaties aangetroffen in het drinkwater. Een risicoanalyse uitgevoerd door de WGO (2011) toont aan dat bij dergelijke concentratie, effecten op de gezondheid erg onwaarschijnlijk zijn. Maar de onderzoekers van de VMM roepen wel op tot blijvende alertheid en opvolging van het fenomeen. De beschikbare meetresultaten van het afgewerkte drinkwater tonen aan dat het merendeel van de aanwezige medicijnen verwijderd wordt tijdens de zuivering tot drinkwater. Het volledige rapport (enkel Nederlandstalig) kan u HIER raadplegen.