Nieuwe gesprekken tussen FEBED en AB InBev over de tarificatie

maandag 16 juli 2018 —

Gisteren 5 juli vonden er nieuwe gesprekken plaats tussen FEBED en AB InBev over de nieuwe tarificatie 2019-2021. Deze gesprekken verliepen in een constructieve sfeer waarbij van beide kanten inspanningen werden geleverd om tot oplossingen te komen.

Zoals u weet gaat FEBED voorlopig niet akkoord met het commerciële kader dat AB InBev vanaf 1 januari 2019 wil invoeren. Diverse elementen in de nieuwe tarificatie zullen leiden tot meer administratieve lasten, toegenomen complexiteit en onzekerheid voor de bierhandelaar. Om die redenen is recent nog  een formeel schrijven verstuurd aan AB InBev dat aangeeft dat we niet akkoord gaan met deze nieuwe tarificatie. Deze brief werd ondertekend door diverse aankoopgroeperingen, mergers en individuele drankenhandelaars.

Gisteren vonden daarom nieuwe gesprekken plaats tussen FEBED en AB InBev. Deze gesprekken zijn alvast in een constructieve sfeer verlopen. Gedurende de zomer zullen verder gesprekken plaats vinden tussen FEBED en AB InBev met de bedoeling om tot een gedragen oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is.

U mag van ons meer nieuws hierover verwachten tegen het einde van de zomer. We danken u alvast voor vele berichten die we ondertussen mochten ontvangen in het kader van dit dossier. Indien u nog geen individueel antwoord kreeg op uw bericht dan komt dit er zeker nog aan, maar gezien het grote aantal zit er een lichte vertraging op de verwerking van de vragen en opmerkingen.