Oprichting van de Verzoeningscommissie i.v.m. de Gedragscode

woensdag 3 mei 2017 —

Vandaag 22 februari werd de Verzoeningscommissie voor de drankafnamecontracten opgericht in aanwezigheid van de Ministers Peeters en Borsus en de horecafederaties, de Belgische Brouwers en FeBeD (de Federatie van Belgische Drankenhandelaars). De Verzoeningscommissie heeft tot doel om toe te zien op de goede werking van de Gedragscode voor goede relaties tussen de brouwers, drankenhandelaars en de horecasector. Voor FeBeD is het belangrijk dat de Verzoeningscommissie nu van start kan gaan en de betrokken partijen hun engagementen nakomen.

De Gedragscode werd na langdurig overleg tussen de betrokken partijen ondertekend op 21 december 2015. FeBeD heeft er tijdens de onderhandelingen over gewaakt om de belangen van de drankenhandelaars te vrijwaren. “Drankenhandelaars spelen een belangrijke rol gezien ze in veel gevallen fors investeren in horecagelegenheden daar waar traditionele banken minder geneigd zijn om kredieten te verschaffen,” zegt Gilles Vandorpe, Directeur van FeBeD. De drankenhandelaar die de realisatie van een horeca project mee mogelijk maakt via het verschaffen van kredieten en/of investeringen neemt dus een groot deel van het risico op zich. Daarvoor wenst een drankenhandelaar een correcte tegenprestatie in de zin van een evenwichtige drankafnameverplichting. De Gedragscode is er precies om een evenwicht te garanderen tussen de rechten en plichten van de drankenhandelaar en de horeca uitbater. In essentie omvat de Gedragscode twee luiken met name een opleidingsverplichting van horeca uitbaters en een reeks van regels inzake het contract dat wordt gesloten tussen een horeca-uitbater en de drankenhandelaar.

FeBeD is tevreden dat de Verzoeningscommissie nu eindelijk is opgericht en zal alle medewerking verlenen opdat de rol van de drankenhandelaars ten volle wordt erkend binnen de commissie met respect voor de afspraken in de Gedragscode.