Overleg met Schepen Watteeuw en Peeters inzake Circulatieplant Gent

vrijdag 19 januari 2018 —

Op 12 januari had FEBED een overleg met Schepen Watteeuw en Schepen Peeters over het Circulatieplan in Gent. De twee voornaamste klachten van FEBED zijn de administratieve rompslomp inzake het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen en verkeerd uitgeschreven boetes. Het circulatieplan ging van start op 3 april 2017.

Wat het systeem van de vergunningen betreft zal de stad een vereenvoudiging doorvoeren waarbij een onderneming via 1 aanvraag meerdere vergunningen tegelijk kan aanvragen en dit voor meerdere voertuigen. De verlenging van de aanvragen zal ook mogelijk gemaakt worden zodat niet telkens een nieuwe aanvraagprocedure moet worden doorlopen voor voertuigen die eerder al over een vergunning beschikten. Wat de onterecht uitgeschreven boetes betreft (dit zijn boetes die werden uitgeschreven terwijl het voertuig wel over een correcte vergunning beschikte), daar is de boodschap van FEBED dat u ze zeker moet blijven protesteren. We hebben de cijfers opgevraagd van het aantal verkeerd uitgeschreven boetes die worden kwijtgescholden. Op die manier zullen we een vooruitgang op dit vlak kunnen volgen.

De stad vraagt ook expliciet om knelpunten in de routes van drankenhandelaars aan te duiden. U kan dus bij specifieke problemen dit melden aan FEBED via info@febed.be. Wij zullen deze specifieke elementen dan bundelen en overmaken aan de betrokken personen bij de Stad.