Overleg tussen FEBED en VIWF

vrijdag 14 september 2018 —

Op maandag 10 september was er een strategisch overleg tussen FEBED en VIWF (het Koninklijk Verbond van de industrie van Waters en Frisdranken). De beide organisaties vaardigden elk een delegatie af om een aantal dossiers in detail te bespreken.

Zowel FEBED als het VIWF werken op diverse dossiers waar gemeenschappelijke belangen spelen. In het licht van de aanstormende verkiezingen is het daarom belangrijk dat er waar mogelijk overeenstemming wordt gevonden op een aantal van de pijnpunten die beide organisaties identificeren in de markt. De vergadering was er dan ook op gericht om elkaars visie over deze pijnpunten te kennen en te weten hoe er op kan worden gereageerd.

VIWF is de sectorvereniging van de Belgische water- en frisdrankindustrie. Zij vertegenwoordigen de bedrijven die niet-alcoholische dranken op de Belgische markt brengen, meer bepaald alle types flessenwater (natuurlijk mineraalwater, bronwater en tafelwater), het uitgebreide gamma frisdranken evenals energie- en sportdranken.