Resultaten enquête 2018

vrijdag 21 december 2018 —

Net als in 2017 vroegen we de drankenhandelaars om via een enquête de werking van FEBED te evalueren. Uit de resultaten blijkt alvast dat de algemene tevredenheid van de leden gestegen is van 82% naar 93%.

De grootste problemen van de leden blijven gelijkaardig aan deze van vorig jaar met uitzondering van de achterstallige betalingen bij klanten. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat dit een probleem is dat sterk is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Daarom startte FEBED dit jaar ook met een dienst om kredietrapporten voor de leden ter beschikking te stellen, in samenwerking met onze structurele partner Trends Business Information (TBI).

De top 3 van problemen wordt vervolledigd met de leeggoedproblematiek (66%) en het vinden van geschikt personeel (50%).

Onze communicatie zowel via de wekelijkse nieuwsbrief en het kwartaalmagazine wordt als zeer positief ervaren. De nieuwsbrief wordt door 91% van de drankenhandelaars als goed tot zeer goed bevonden. Het FEBED Magazine haalt een gelijkaardig score met 89% van de drankenhandelaars die het magazine als goed tot zeer goed beoordelen.

Tot slot werd ook het lobbywerk en de resultaten die op dat vlak geboekt zijn in 2018 door 9 op de 10 drankenhandelaars als positief beoordeeld.

Overzicht van de resultaten HIER.