Sensibiliseer inzake alcohol veeleer dan nieuwe regeltjes te bedenken

donderdag 14 juni 2018 —

Op 11 juni werden een aantal nieuwe richtlijnen inzake alcoholconsumptie gepubliceerd door de Hoge Raad voor de Gezondheid. Zo zakt het aanbevolen aantal eenheden van 2 tot 4 glazen per dag naar maximaal 10 eenheden per week. FEBED pleit voor gezond verstand!

Het beleid moet de nadruk leggen op sensibilisering van de consument om deze te wijzen op de gevaren van alcoholmisbruik. Maar laat ons alstublieft nog de mogelijkheid om te genieten van een frisse pint of een lekker glas wijn.

De aanbevelingen van de Hoge Raad zijn volgens FEBED te verregaand. Zo bijvoorbeeld de aanbeveling om gratis water te voorzien op restaurant. Horecafederaties wijzen er terecht op dat niets gratis is. Ook kraantjeswater niet. Tegelijkertijd wijst FEBED er op dat het voor de consument duidelijk moet zijn of er nu al dan niet kraantjeswater wordt geserveerd. Voor FEBED moet de consument de keuze hebben tussen flessenwater of kraantjeswater en moeten beide duidelijk worden aangegeven op de kaart.

Een verhoging van taksen en accijnzen is voor FEBED al helemaal niet aanvaardbaar. De voorbije jaren werden diverse accijnsverhogingen doorgevoerd met als gevolg dat een aanzienlijk deel van de aankopen vandaag in de buurlanden gebeuren. Dat kan al helemaal niet de bedoeling zijn. FEBED vraagt dat de overheid een evaluatie maakt van haar accijnsbeleid op dranken en daarbij rekening houdt met de concurrentiepositie van de drankenhandelaars ten opzichte van de buurlanden. Het kan niet de bedoeling zijn om ons als kleine open economie uit de markt te prijzen door de opeenvolgende accijnsverhogingen.

Ook het beoogde totaalverbod op reclame is zeer verregaand. Tal van evenementen kunnen enkel overleven mits de steun via reclame en sponsoring. Uiteraard is er ook een verantwoordelijkheid van de producenten om op een verantwoorde manier met reclame om te gaan, maar daar dienen afspraken over gemaakt te worden met de sector in plaats van tegen de sector.