Staking openbare sector: 27 februari

vrijdag 23 februari 2018 —

De socialistische vakbond ACOD roept op tot een staking op 27 februari in de openbare sector als reactie op de hervorming rond de zware beroepen. Onder andere het openbaar vervoer zal hinder ondervinden door de aangekondigde staking. Welke gevolgen heeft dit voor uw onderneming?

Sommige van uw medewerkers zullen misschien niet of te laat op het werk verschijnen. Moet u voor deze niet-gepresteerde uren (gewaarborgd dag-)loon betalen? Uw medewerker kan enkel aanspraak maken op uitbetaling van loon voor niet-gepresteerde uren wanneer hij door een oorzaak die zich voordoet op weg naar het werk, onafhankelijk van zijn wil, niet of laattijdig op het werk aankomt.

Enkel als aan al deze voorwaarden voldaan is, bent u als werkgever juridisch verplicht om gewaarborgd dagloon te betalen. Een spontane staking valt hier bijvoorbeeld onder.

De staking van 27 februari werd voldoende op voorhand bekendgemaakt in de nationale media. Uw medewerkers die laattijdig of niet op het werk verschijnen door deze aangekondigde staking zullen dan ook geen recht hebben op gewaarborgd dagloon. Ze konden zich hier immers op voorhand op organiseren (andere reisweg, ander vervoer,…)

Als werkgever kan u maatregelen nemen om de negatieve gevolgen van de staking te beperken. Zo kan u een vrije dag toestaan (vakantie of opname inhaalrust) of instemmen met een dagje thuiswerk.

Deze info werd verkregen via onze samenwerking met Groep ADMB (www.admb.be)