Syndicale acties op 10 oktober

dinsdag 17 oktober 2017 —

Op 10 oktober organiseert het ABVV syndicale acties om de impact van de regeringsmaatregelen op de openbare sector aan te klagen. Het ABVV is van mening dat het personeel van de overheidsdiensten zwaar getroffen wordt door de regeringsmaatregelen. Zij vermelden onder andere het uitdovend maken van het statutair personeel en de afbouw van de tantièmes. Zij zien dit tevens als een aantasting van dienstverlening aan alle werknemers en burgers in dit land.

Daarom zal het ABVV op 10 oktober solidariteitsacties organiseren met de collega's van de openbare sector. Deze acties kunnen in bepaalde bedrijven aanleiding geven tot de afwezigheid van werknemers die deelnemen aan deze acties. Deze interprofessionele actiedag zal dus als stakingsdag beschouwd en uitbetaald worden voor die werknemers die afwezig zijn omwille van hun deelname aan deze actie en daardoor loonverlies lijden.