Tariefwijzigingen van producenten

dinsdag 17 oktober 2017 —

Een aantal van de FEBED leden wezen er ons op dat sommige producenten de in voege zijnde tarieven op een zeer korte termijn verhogen. Vanuit FEBED is vroeger de minimale periode van 2 maanden gevraagd aan producenten. De periode van 2 maanden moet de drankenhandelaar voldoende tijd geven om de eigen prijssystemen aan te passen aan de nieuwe tarieven.

FEBED zal naar aanleiding van de klachten contact nemen met de Belgische Brouwers om de afspraak hierover opnieuw onder de loep te nemen en de producenten te herinneren aan onze eis om minstens 2 maanden op voorhand de drankenhandelaars te informeren over de tariefwijzigingen.