Tropische temperaturen doen verkoop van water stijgen met 28%

vrijdag 23 juni 2017 —

Naar aanleiding van het warme zomerweer bevroeg FEBED haar leden om de impact te kennen van de tropische temperaturen op het bestelde volume aan dranken. 9 op de 10 handelaars geeft aan dat er een duidelijke stijging is van het aantal bestellingen.

Eens de temperaturen hoger gaan dan 25 graden zijn het voornamelijk niet-alcoholische dranken die er baat bij hebben. Het segment van de waters kent sinds het begin van het mooie weer een toename van 28,5% in besteld volume. Bij de frisdranken zien we een toename van 18,3%. Ook andere dranken worden meer geconsumeerd, maar de toename is minder sterk in vergelijking met waters en frisdranken. Wijnen en bier kennen een gelijkaardige stijging van om en beide 10%. Ook bij de sterke dranken is er een licht stijging met 2,3%.

Ons persbericht is in de pers (dagbladen, radio en televisie) uitgebreid aan bod gekomen. Zie HIER, bijvoorbeeld, het bericht van het Nieuwsblad.