UBO-register: gedoogbeleid tot eind december 2019

vrijdag 4 oktober 2019 —

Elke vennootschap, (i)vzw, stichting, fiducie of trust heeft nog tot 30 september 2019 de tijd om haar uiteindelijke begunstigden in het UBO-register op te nemen. De FOD Financiën maakte echter bekend dat ze tot het einde van dit jaar een gedoogbeleid zal voeren en in die periode geen sancties zal opleggen.

De verplichte registratie in het UBO-register is een nieuwe wettelijke maatregel in de strijd tegen het witwassen van geld. De initiële deadline van 30 november 2018 werd al een paar keer opgeschoven, eerst naar 31 maart 2019 en daarna een tweede maal naar 30 september 2019.

Ondanks een stevige sensibiliseringscampagne stelt de overheid echter vast dat nog heel wat vennootschappen, (i)vzw’s en stichtingen nalieten hun ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) te registeren.

De FOD Financiën benadrukt geen nieuw uitstel te geven, maar toont zich wel bewust van de administratieve uitdaging die deze nieuwe procedure met zich meebrengt. Daarom zal ze tot 31 december 2019 geen sancties opleggen bij foutieve of onvolledige registraties. Daarna loopt het gedoogbeleid onherroepelijk af.

Meer weten