Veilig omgaan met CO2 in de horeca

vrijdag 7 september 2018 —

De FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) attendeerde FEBED er op dat er recent uitbaters van cafés bewusteloos raakten bij het aansluiten van een biervat, waarbij koolstofdioxide is vrijgekomen. De klanten vonden hen, raakten ook licht bedwelmd, maar slaagden erin de hulpdiensten te verwittigen. 

Werken met kooldioxide is niet zonder gevaar. In de horeca worden gasflessen me aangesloten op het biervat. Bij het verwisselen van een nieuw vat moet dan ook de gasfles op een correcte manier worden dichtgedraaid. Die activiteit gebeurt vaak in de kelder van een gebouw, met een beperkte manoeuvreerruimte en ook een beperkte ventilatie. Bij een lek kunnen de personen vlug bedwelmd raken en is de evacuatiemogelijkheid ook minder snel.

Om te wijzen op de risico’s bij het aansluiten en dat men daarbij de juiste maatregelen moet nemen, heeft FEBED eerder volgende een aantal aandachtspunten geformuleerd. We zetten ze hier nog eens op een rijtje:

  • Bevestig elke cilinder degelijk, plaats de cilinder steeds rechtop, orde en netheid voorkomen ongevallen
  • Controleer uw tapinstallatie op lekken, gebruik enkel degelijk en veilig materiaal, gebruik geen cilinders met beschadigde afsluitkranen,  sluit alle cilinders af na gebruik
  • CO2-gas (koolzuurgas) is verstikkend, zorg daarom voor voldoende ventilatie in de opslagruimte, zorg voor gasdetectie indien ventilatie niet mogelijk is