Verbod op het gratis verdelen van plastic draagzakjes voor éénmalig gebruik

vrijdag 5 april 2019 —

Na advies van de Raad van State (advies van 15/02/2019) keurde de Vlaamse regering op vrijdag 22 maart 2019 de VLAREMA-wijzigingen definitief goed. Dit moet nu enkel nog gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en wordt daarna effectief van kracht. 

In de VLAREMA-artikelen lezen we o.a. volgende bepalingen:

  • een verbod op het gratis ter beschikking stellen van lichte plastic draagtassen in de distributie;
  • wanneer er toch lichte plastic draagtassen worden aangeboden, moet de bijdrage per draagtas die de consument daarvoor betaalt, zichtbaar gemaakt worden. Dit kan bijvoorbeeld door dit te vermelden op het kassaticket of de bijdrage duidelijk te afficheren in de verkoopsruimte.
  • het gebruik van voorraden lichte plastic draagtassen die reeds aangekocht werden voor de inwerkingtreding van de regelgeving, wordt nog toegelaten tot 6 maanden na de inwerkingtreding van het verbod.