Vergeet uw jaarlijkse vennootschapsbijdrage niet

vrijdag 29 juni 2018 —

Uiterlijk op 30 juni 2018 moeten vennootschappen hun jaarlijkse vennootschapsbijdrage betalen. Werd uw vennootschap opgericht na 31 maart 2018? Dan dient de betaling uiterlijk op de laatste dag van de 3de maand na de oprichting te gebeuren.

Het bedrag van de verschuldigde vennootschapsbijdrage hangt af van het balanstotaal van het voorlaatste afgesloten boekjaar van de vennootschap.

Is het balanstotaal minder dan of gelijk aan € 681.341,33? Dan bedraagt de vennootschapsbijdrage voor het jaar 2018 € 347,50.

Is het balanstotaal meer dan € 681.341,33? Dan bedraagt de vennootschapsbijdrage voor het jaar 2018 € 868.

(bron: ADMB)