Verslag over de economische conjunctuur in de drankenindustrie

vrijdag 28 juni 2019 —

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie heeft onlangs een verslag gepubliceerd over de economische conjunctuur in de voedings- en drankenindustrie. Deze studie werd afgesloten op 27 maart 2019.

Hierna vindt u een overzicht van de gegevens die meer precies op dranken betrekking hebben.

Volgens de voorlopige btw-gegevens kende de gecumuleerde omzet van de voedingssector (C10-C11) - de combinatie van de vervaardiging van voedingsmiddelen   en de vervaardiging van dranken  9 - in 2018 een lichte daling (-0,8%). De vervaardiging van voedings-middelen vertoonde de eerste omzetdaling sinds 2014 (-1,4%), terwijl de omzet van de drankensector bleef stijgen vergeleken met het jaar ervoor (+4,3%). De gecombineerde omzet van de twee sectoren bedroeg 51,8 miljard euro in 2018.

Omzet in de vervaardiging van voedingsmiddelen   en in de vervaardiging van dranken  

Bron: Statbel, voorlopige gegevens voor het vierde kwartaal van 2018.

De verkoopcijfers zijn gebaseerd op de omzetstatistieken volgens de btw-gegevens. Het betreft evenwel nog voorlopige gegevens voor het laatste jaar. Er kunnen zich dan ook verschillen voordoen tussen de in het kader van dit rapport voorgestelde cijfers en de cijfers die nadien op de site van Statbel gepubliceerd worden. De wegingen die voor de sector toegepast worden, zijn bovendien gebaseerd op de bijgevoegde niet-vertrouwelijke gegevens. De sub-sectoren 10.2 (verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren) en 10.4 (vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten) werden derhalve niet in de analyse verwerkt.

De sector “vervaardiging van dranken”   bestaat uit 7 productcategorieën. Vijf daarvan werden echter van de analyse uitgesloten om redenen van vertrouwelijkheid.

Categorie 11.05 “vervaardiging van bier”, die met 54,5% het grootste aandeel heeft in de totale omzet van de sector vervaardiging van dranken   in 2018, kende een duidelijke groeivertraging van de verkoop met slechts 0,9% in 2018, de zwakste positieve jaarlijkse groei van de laatste tien jaar. Ten opzichte van 2008 is er wel een opmerkelijke stijging van de omzet (+75,8%).

Categorie 11.07 “de vervaardiging van frisdranken, mineraalwater en andere gebotteld water”, de op een na invloedrijkste categorie, noteerde een omzetstijging in 2018 van 9,6%, een versnelling ten opzichte van 2017 (+4,5%).

De productie van dranken in de eurozone steeg met 2% in 2018 ten opzichte van 2017. Die stijging van de productie ziet men in de referentielanden (met uitzondering van Nederland, waarvoor de gegevens ontbreken). In Duitsland is de groei het meest uitgesproken (+3,9%), terwijl hij zich beperkt tot +1,4% in Frankrijk en in België.

In België is de dynamiek van de productie de laatste twee jaar afgenomen door een duidelijke vertraging van de groei van de productie van de categorie met het grootste aandeel, namelijk de 11.05 “vervaardiging van bier”. De productie groeide er slechts met 1,1% in 2018 op jaarbasis (tegenover +7,9% in 2017 en +20,2% in 2016) .

De productie in de op één na belangrijkste categorie, namelijk categorie 11.07 “vervaardiging van frisdranken en productie van mineraalwater” steeg met 2,3% na 3 jaar van opeenvolgende dalingen.

De sector vervaardiging van dranken in de eurozone kende een stijging van de afzetprijzen met 1,4% in 2018 vergeleken met het jaar ervoor. Met uitzondering van Nederland kenden alle hierna vermelde landen in 2018 een stijging van hun afzetprijzen in de sector vervaardiging van dranken, respectievelijk met +0,4% voor Frankrijk, +2,1% voor Duitsland, en +2,2% voor België.

De stijgende trend van de afzetprijzen in België in de vervaardiging van dranken hield aan in 2018. Het betreft de negende opeenvolgende stijging van de afzetprijzen, waardoor ze een nieuwe piek haalden.

De afzetprijzen stegen met 4,1% in 2018 in categorie 11.07 “vervaardiging van frisdranken, productie van mineraalwater en ander gebotteld water”, dat is de negende opeenvolgende stijging.

In categorie 11.05 “vervaardiging van bier” bereikte de stijging van de afzetprijzen 1,2%. Die categorie kende ook een aanhoudende stijging van de afzetprijzen voor de periode onder beschouwing, met uitzondering van de stabilisatie van 2011.

Voor elk van die twee categorieën bereikten de afzetprijzen in 2018 het hoogste peil van de periode 2008-2018.

De integrale tekst van het verslag kan u HIER downloaden.