Vlaamse horeca ziet aantal ondernemingen stijgen

vrijdag 30 november 2018 —

De omzet in de Vlaamse horeca groeit in het tweede kwartaal van 2018 met 4% in vergelijking met het jaar voordien. Dit is minder snel dan vorige kwartalen, mede doordat het consumentenvertrouwen was gedaald. Ondertussen is dit vertrouwen wat hersteld, waardoor de vooruitzichten opnieuw wat gunstiger worden.

De tragere omzetgroei doet zich in alle deelsectoren van de horeca voor, behalve de drinkgelegenheden. De cafés en bars konden immers meegenieten van de prestaties van de Rode Duivels op het WK voetbal. De omzetdaling in de andere deelsectoren betekent niet noodzakelijk dat er minder getafeld en overnacht wordt. Vaak komt het doordat de horecazaken hun prijzen minder snel optrekken. Zo stijgen de prijzen in de eet- en drinkgelegenheden met 1,8% op jaarbasis aan hun traagste tempo sinds 2007. Normaal gezien ligt dit tempo op 3%.

Hoewel de omzet vertraagt, neemt het aantal actieve horecaondernemingen stevig toe. Vooral het aantal cateringbedrijven neemt een hoge vlucht. Op één jaar tijd zijn er 407 actieve cateringondernemingen bijgekomen, wat een groei is van 13%. Daarnaast zijn er 745 eetgelegenheden (fastservice en restaurants) bijgekomen, de sterkste toename van de voorbije drie jaar. Nochtans wordt deze deelsector niet gespaard van de (gedwongen) stopzettingen. In het derde kwartaal van 2018 gingen er gemiddeld 70 restaurants failliet, een toename van 12% in vergelijking met vorig jaar. Ook de fastservice kent een hoog aantal stopzettingen: 161 in Q3 2018.

De forse groei van het aantal ondernemingen vraagt om nieuwe arbeidskrachten. Het aantal vacatures bij de VDAB stijgt met 24%, de sterkste groei van de voorbije jaren. Het aantal arbeidsplaatsen neemt toe met 2%, vooral dan in het speciaal regime (extra’s en flexi’s). Maar ook het voltijds regime kent een toename van de arbeidsplaatsen. In tegenstelling tot andere sectoren, leidt de toenemende vraag naar horecawerknemers niet tot stijgende loonkosten. Dit staat in contrast met het jaar 2016 toen naar aanleiding van de introductie van het GKS de horeca de loonkost forser zag toenemen dan gemiddeld.

Brussel en Wallonië realiseren in Q2 2018 een hogere omzetgroei dan in Vlaanderen, gestuwd door de hotels en de eetgelegenheden. Brussel kent als enige gewest een gevoelige stijging van de faillissementen die vooral de fastservice en de drinkgelegenheden treffen. Het aantal voltijds equivalenten neemt in elk Gewest met 4% toe.

Bron: Guidea