Wanzl: “maatwerk leveren voor de drankenhandelaar”

vrijdag 7 december 2018 —

Tijdens ons bezoek aan het Drankenarsenaal in Zandhoven (zie HIER) ontmoetten we Alex Declerck van de firma Wanzl. De firma heeft Xavier Goetze en zijn echtgenote Kathleen in de herinrichting van hun nieuwe winkel begeleid.

We begonnen ons bezoek met een rondleiding van de nieuwe drinkcenter. Ondernemer Xavier Goetze en Alex Declerck loodsten ons door de vernieuwde ruimte en de verschillende stappen die leidden tot een zeer moderne en aangename winkelruimte. Opvallende items zijn de aparte geklimatiseerde wijnruimte en de manier waarop merken op een zeer doordachte manier in de ruimte zijn verwerkt. Tijdens het bezoek geeft Xavier nog feedback aan Alex over bepaalde zaken. Het is dan ook meteen duidelijk dat het hier meer gaat over een partnership dan een louter klant-leverancier relatie…

Hoe zijn de eerste contacten verlopen in verband met de vernieuwing van de winkel?

Alex: “Xavier en ik waren al langer in contact. Toen 3-4 jaar geleden de vraag opdook van wat Xavier ging doen met de overgenomen ruimte in Zandhoven, zijn we tot de conclusie gekomen dat de winkel uitgebreid moest worden.”

Xavier: “Ik had al een aantal ideeën over hoe we de ruimte gingen benutten, zoals bijvoorbeeld de aparte wijnruimte. Wiktoria, interieurarchitecten bij Wanzl en mijn echtgenote Kathleen hebben zich ontfermd over de inrichting van de nieuwe winkel en er was direct een klik tussen hen.”

Alex: “Ons werk begint altijd met de uitwerking van de grondplannen in 2D, gebaseerd op de praktische noden van de handelaar (toonbank, productflow, leeggoed, enz.). Het is zeer belangrijk dat deze grondplannen goed ontworpen zijn, want dan pas kunnen de interieurarchitecten optimaal te werk gaan.”

Hoe verloopt dan de verdere begeleiding?

“Na de aanvangsfase kijken we meer in detail naar het assortiment en de nadruk die gelegd moet worden op sommige producten. In het geval van Goetze ging de nadruk naar de wijnen. De streek is hiervoor ideaal, omdat we ons bevinden in de “gouden rand” van Antwerpen. In deze fase is de inbreng van de ondernemer van cruciaal belang. Op basis hiervan worden de plannen herzien en gefinetuned. Voor elke drankenhandelaar geldt een ander aanpak. Op geen enkel moment spreken we van een copy-paste van bestaande winkels. Als de vernieuwing van deze winkel een succes is, is het mede te danken aan de tijd en energie die Xavier en Kathleen erin hebben gestoken. Voor de uitwerking van dit project hebben ze tal van winkels bezocht om inspiratie op te doen. Het is vooral die voortdurende uitwisseling van ideeën die zo’n project interessant maakt.”

“De laatste jaren zijn gekenmerkt door een duidelijke professionalisering van de sector en het toenemende aandeel van de drinkcenters. Ook bijzonder aan de sector, is het feit dat er geen echte ketens zijn, dus elke individuele ondernemer mag zijn ideeën volgen. Tenslotte is het lokaal aspect zeer belangrijk in dit vak. Dit zorgt er allemaal voor dat de gepersonaliseerde aanpak primeert. De trend in de sector tegenwoordig zijn de accenten die gelegd worden op sommige producten, zoals bijvoorbeeld de wijnen. Het is dan onze taak om dit te verwerken in onze begeleiding van de klant. Het gaat dus evenveel om de strategie van de drankenhandelaar als om de winkelinrichting zelf.”

Xavier, hoe hebt u de samenwerking met Wanzl ervaren?

Xavier: “Twintig jaar geleden hebben we reeds een beroep gedaan op Wanzl voor het materiaal van onze winkel in Lier. Maar ondertussen heeft de firma een serieuze reputatie opgebouwd in winkelinrichting, naast het louter aanleveren van winkelmateriaal. Ik moet zeggen dat Wanzl uitstekend werk heeft geleverd. Het is een verhaal van wederzijdse feedback. In de loop van het project zijn onze ideeën meermaals aangepast.”

Alex: “Het was ook de bedoeling om hier een ‘open’ concept te creëren, dat bovendien nog verder kan evolueren. Dat laat toe om in de toekomst nieuwe ideeën uit te kunnen werken zonder vast te zitten aan het huidige concept.”

Xavier: “Eén van onze aandachtspunten is duurzaamheid. De dag van vandaag wordt hier veel aandacht aan gegeven en we wilden op die trend inspelen. Dit hebben we bijvoorbeeld gerealiseerd in ons project door middel van LED verlichtingen, zonnepanelen en een waterrecuperatiesysteem. Boven het duurzaam aspect heeft dit een positieve impact op onze kosten.”

Wanneer heeft de openingsreceptie plaatsgevonden?

Alex: “Er is nog niet echt een receptie geweest. De winkel is tijdens de werkzaamheden doorlopend open geweest. Dit is een tip die we meegeven aan handelaars: wacht hier even mee. Omdat er altijd kleine dingen aangepast kunnen worden. Pas als het echt perfect is én als het goed weer is, kan een officiële opening georganiseerd worden.”

Alex, kunt u ons vertellen hoe de budgetbepaling van zo’n project verloopt? Hoe wordt er een afspraak gemaakt met de drankenhandelaar?

Alex: “Bij de uittekening van de grondplannen wordt een eerste berekening van de kosten gemaakt. Op basis van deze eerste schatting wordt er dan een gentleman agreement gemaakt met de drankenhandelaar over de winkelinrichting. De samenwerking verloopt op een volwassene manier en we luisteren voortdurend naar de wensen en opmerkingen van de handelaar. We werken sinds 1999 met drankenhandelaars, we hebben ondertussen enige ervaring vergaard inzake budgettering en planning.”

Hierover gesproken, wat is de plaats van de drankenhandel voor Wanzl?

Alex: “Wat betreft het gedeelte “winkelinrichting”, bestaat onze cliënteel uit drie groepen: zelfstandige supermarkten, bio winkels en drinkcenters. Deze laatste wint steeds meer aan belang, gezien de professionalisering die in de sector aan de gang is, zoals eerder aangekaart. We blijven ons in elk geval inzetten om telkens maatwerk te leveren en de visie van de drankenhandelaar te vertalen in de inrichting van zijn winkel.”

www.wanzl.com