Weg met wegwerpbekers

vrijdag 6 september 2019 —

Vanaf 1 januari 2020 mogen uw klanten in Vlaanderen op evenementen niet langer drank serveren in bekers, blikjes of flesjes voor eenmalig gebruik. Voorbeelden van evenementen zijn kermissen, braderijen, festivals, school-, gemeente- of wijkfeesten, fuiven van jeugdbewegingen … Allemaal activiteiten die uw klanten ongetwijfeld ook wel eens organiseren.

Geef uw klanten de juiste inlichtingen

Als drankenhandelaar bent u het beste geplaatst om uw klanten attent te maken op deze nieuwe wetgeving. Leg daarom deze folders ter beschikking in uw drankenhandel. Of verwijs uw klanten naar de OVAM-website www.groenevent.be.

Nieuwe wetgeving maakt evenementen duurzamer

De nieuwe wetgeving ontmoedigt wegwerpverpakkingen voor drank op evenementen en zet zo een nieuwe stap in het duurzaam maken van evenementen. Dranken mogen wel nog aangekocht worden in eenmalige grote verpakkingen maar moeten aan de consument geserveerd worden in herbruikbare bekers of glazen. Deze grote verpakkingen moeten achter de toog gesorteerd worden als glas en/of pmd en correct afgevoerd voor recyclage.

Kiest een organisator toch voor wegwerpverpakkingen, dan is hij verplicht deze voor minimum 90% gescheiden in te zamelen en als zuivere fractie aan te bieden voor recyclage. In 2022 wordt dat zelfs 95%. Wanneer een organisator voor dit systeem kiest moet hij zelf de bewijslast dragen.

Zowel de nieuwe wetgeving als nuttige informatie over wisselbekers vindt u op de website www.groenevent.be. Hebt u zelf vragen hierover, dan kunt u deze stellen via groenevent@ovam.be.

www.ovam.be