Waarom lid worden?

FEBED is een onafhankelijke organisatie die uw belangen verdedigt bij de politiek, producenten, brouwers, andere federaties, ….  Belangrijke dossiers die een impact hebben op uw activiteiten en waar FEBED actief uw belangen behartigt zijn onder andere:

 • LEEGGOED: Uit onderzoek van FEBED bleek dat de kosten voor de verwerking van leeggoed jaarlijks gemiddeld met 7% stijgen. FEBED werkt samen met diverse partijen om het probleem in kaart te brengen en een voorstel voor harmonisering van leeggoedtarieven op tafel te leggen.
 • WANBETALERS: Bijna 7 op 10 drankenhandelaars ondervinden problemen van klanten die hun facturen niet betalen. FEBED verzamelt gegevens inzake wanbetalers en deelt deze informatie met de leden.  
 • KRAANTJESWATER: Het fenomeen kost de sector naar schatting 20 miljoen euro per jaar. FEBED pleit voor transparantie op de kaart en vraagt daarom een wettelijk initiatief.
 • ACCIJNZEN: FEBED vraagt dat de overheid haar accijnsbeleid evalueert en daarbij rekening houdt met de concurrentiepositie van de drankenhandelaars ten opzichte van de buurlanden.
 • DRANKAFNAMECONTRACTEN: Sinds de oprichting van de Verzoeningscommissie in het kader van de Gedragscode, hebt u als FEBED-lid een rechtstreekse lijn om uw belangen te verdedigen.

Bovendien ontvangt u als lid van FEBED onze FEBED NEWS, hebt u toegang tot het afgeschermde gedeelte van onze website (inclusief modelcontracten), krijgt u eerstelijnsadvies in geval van problemen, …

De uitdagingen voor de sector zijn talrijk. Daarom is het belangrijk dat we als federatie een grote representativiteit hebben in onze sector en dat u dus lid wordt van FEBED!

De voordelen van FEBED

 • LOBBYING

  Belangenbehartiging bij:
  Leveranciers • Overheid (nationaal / internationaal) • Andere beroepsvereningingen • Pers

 • CONTRACTING

  Opvolging Europese Verordening • Typecontracten • Gedragscode • Verzoeningscommissie • Persoonlijk juridisch advies

 • ACTIVITIES

  Sociaal en juridisch advies • Studies • FEBED Forum • FEBED Academies • FEBED News • Dag van de Drankenhandelaar • ID-kaart

 • HORECA

  Btw-verlaging horeca • Black box-systeem • Rookverbod • Waterfilters in horeca • Creatie veiligheidskaart CO2 • Compensatie gratis goederen • Datagathering

 • PACKAGING

  Uniformisatie leeggoedtarieven • Verdedigen gewaarborgde verpakkingen • Waarborg op blik en one-way glas • Afschaffen picknicktaks • 2-jaarlijkse ReUse conferentie

 • LOGISTICS

  Vakbekwaamheid chauffeurs rijbewijs-C • Km-heffing • Tachograaf • Ladingzekering • Stedelijke distributie • Voedselveiligheid: traceerbaarheid

Lid worden van FEBED