AB InBev schort nieuwe tarificatie voorlopig op

vrijdag 23 november 2018 —

Gezien de datum van 1 januari snel naderbij komt beslist AB InBev om de invoering van het nieuwe tarificatiesysteem 2019-2021 voorlopig op te schorten in afwachting van de lopende gesprekken.

De huidige tarificatie liep in principe af eind dit jaar. Op 29 juni ontvingen alle bierhandelaars een brief met de details van de nieuwe tarificatie 2019-2021. Sinds verschillende maanden is FEBED echter in gesprek met AB InBev teneinde een systeem te vinden dat aanvaardbaar is voor AB InBev én voor de drankenhandelaars.  

Om duidelijkheid te krijgen over de eventuele schendingen van de mededingingsregels werd het dossier door AB InBev overgemaakt aan de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Verschillende betrokken partijen werden ondertussen gehoord door de BMA over dit dossier. De bal ligt momenteel in het kamp van de BMA. Zij zullen oordelen of er al dan niet bijkomende aanpassingen nodig zijn zodat de nieuwe tarificatie niet in strijd is met de geldende concurrentieregels.

De voorbije weken werd duidelijk dat de datum van 1 januari te snel is om het dossier te kunnen afsluiten. AB InBev besliste daarom om de huidige tarificatievoorwaarden (brief Handelsrelaties 2016-2018) voorlopig te verlengen. Deze voorwaarden kunnen door AB InBev met minstens 3 maanden vooropzeg worden beëindigd of gewijzigd.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat een akkoord tussen de beide partijen mogelijk is en zijn als FEBED beschikbaar om hier constructief aan mee te werken.